หน้า Website นี้จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ข่าวสารทีวีออนไลน์ ช่องใดที่ต้องการให้
    เราเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สามารถแจ้งรายละเอียดผ่าน
    Email: Sirirat@creditonhand.com , www.facebook.com/creditonhand
    หรือช่องใดที่ไม่ต้องการให้เราเผยแพร่ก็สามารถุแจ้งมาได้ทางเราจะระงับการเผย
    แพร่ทันที