Navigator : HOME >> โอนหนี้สินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต สมัครโอนหนี้ โอนหนี้บัตรเครดิต
                                  รวมหนี้บัตรเครดิต รวมหนี้สินเชื่อ โอนหนี้สินเชื่อ รวมหนี้บัตรกดเงินสด
                                  โอนหนี้บัตรกดเงินสด โอนหนี้เงินด่วน โอนหนี้เงินกู้ รวมหนี้เงินกู้
 

ขั้นตอนการ สมัครโอนหนี้ ออนไลน์
       การโอนหนี้   คือ การถ่ายโอนหนี้ยอดค้างชำระจากสถาบันการเงินเดิม ไปรวมไว้ยังสถาบันการเงิน แห่งใหม่ซึ่งลูกค้าจะสะดวกในการรวมชำระหนี้ให้เป็นแห่งเดียว เป็นการประหยัดดอกเบี้ย ง่ายต่อการชำระ ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนแบบสบายนานถึง 60 เดือน ลดภาระการผ่อนต่อเดือน เช่น การผ่อนบัตรเครดิต ต้องชำระขั้นต่ำ 10% ของยอดคงค้าง ถ้าโอนหนี้แล้ว ลูกค้าเลือกผ่อนได้น้อยลงขึ้นอยู่กับจำนวนเดือนที่เลือกผ่อนชำระกับธนาคาร
 
โอนหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อ ที่เปิดให้บริการ www.CreditOnHand.com
    โอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ First Choice
  โอนหนี้
   โอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ
   กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์

     
        
  • สมัครโอนหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ First Choice วันนี้..ฟรี.ค่าธรรมเนียมในการโอนหนี้(รวมหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ) รับโอนหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รับโอนหนี้สูงสุด 5 บัญชีหรือ 5 บัตร เริ่มต้น 30,000 บาท
  • เพียงมีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไปก็สามารถสมัครโอนหนี้ บัตรเครดิตหรือสินเชื่อ กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ First Choice
  • ถ้าลูกค้าสมัครโอนหนี้(รวมหนี้) กรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ แล้วอนุมัติ ไม่ถึง 30,000 บาท ทางกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ จะอนุมัติเป็น สินเชื่อบุคคล หรือ บัตรผ่อนสินค้า ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สมัคร
  • สะดวก ง่าย รวดเร็ว! ด้วยบริการชำระหนี้เสร็จใน 1 วัน และทางกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ จะดำเนินชำระ ยอดการโอนหนี้ให้กับลูกค้า โดยลูกค้าไม่ต้องไปชำระด้วยตนเอง มีบริการส่ง sms แจ้งผลการอนุมัติบริการโอนยอดคงค้าง บัตรเครดิต และสินเชื่อ
  • ท่านได้รับอนุมัติบริการโอนยอดคงค้างสินเชื่อจำนวน xxx,xxx บาท บริษัทจะนำฝากเช็ควันที่ xx/xx/xx ตรวจสอบรายละเอียดจากจดหมายและใบแจ้งยอดบัญชีของท่าน
  • วงเงินอนุมัติ
   โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
   ดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระในการ
   โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
   ค่าดำเนินการ/
   ค่าธรรมเนียม
   รายได้ขั้นต่ำในการสมัครโอนหนี้
   3 เท่า หรือ 30,000 บาทขึ้นไป 16.99%-25% เริ่มต้นที่ 24 - 60 เดือน ฟรี 10000
        โอนหนี้สินเชื่อบุคคล ซิตี้แอดวานซ์ Citi Advance
     โอนหนี้
      โอนหนี้สินเชื่อบุคคล ซิตี้แอดวานซ์

        
           
     • สมัครโอนหนี้ สินเชื่อบุคคล ซิตี้แอดวานซ์ Citi Avance ฐานเงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไปไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือผู้ค้ำประกัน
     • โอนหนี้ Citi Avance เปิดบริการ สมัครโอนหนี้เงินด่วน ทาง FAX เอกสารครบรู้ผลใน 1 วันโอนหนี้ ซิตี้แอดวานซ์ คือ การรวมหนี้สินเชื่อ บัตรเครดิตได้มากกว่า 3 สถาบันการเงิน
     • อนุมัติต่ำกว่า 100,000 บาทรับ ดอกเบี้ย 28% อนุมัติ 100,000-149,999 บาทรับดอกเบี้ย 25%
     • อนุมัติ 150,000-199,999 บาทรับ ดอกเบี้ย 24% อนุมัติ 200,000-299,999 บาทรับดอกเบี้ย 21%
     • อนุมัติ 300,000-399,999 บาทรับดอกเบี้ย 19% อนุมัติ 400,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 18%
     • วงเงินอนุมัติ
      โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
      อัตรากำไร ระยะเวลาการชำระในการ
      โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
      ค่าดำเนินการ/
      ค่าธรรมเนียม
      รายได้ขั้นต่ำในการสมัครโอนหนี้
      ไม่เกินวงเงินที่จะ โอนหนี้ รวมสูงสุด 750,000 บาท ตั้งแต่ 18-28% ต่อปี 60 เดือน ฟรี 20000
           โอนหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลTMB|สมัครโอนหนี้สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์
        โอนหนี้
         โอนหนี้ TMB

           
              
        • สมัครโอนหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล TMB รับรวม15,000 บาทขึ้นไป อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป
        • วงเงินสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ ไม่เกินวงเงินสินเชื่อ ที่มีอยู่สูงสุด รับโอนหนี้ได้ทุกสถาบันการเงิน โดยรวมกันได้สูงสุดถึง 3 บัญชี
        • ต้องไม่มีการชำระล่าช้าในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาและ โอนหนี้สินเชื่อ และโอนหนี้บัตรเครดิต ของสถาบันการเงินเดิมได้สูงสุดถึง 3 บัญชี
        • ต้องใช้ สินเชื่อสินเชื่อบุคคล กับสถาบันการเงินเดิมมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และไม่สามารถโอนหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลของ TMB ได้
        • สมัครสินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ TMB รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
        • วงเงินอนุมัติ
         โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
         ดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระในการ
         โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
         ค่าดำเนินการ/
         ค่าธรรมเนียม
         รายได้ขั้นต่ำในการสมัครโอนหนี้
         วงเงินสูงสุด 30,000 - 1,000,000 บาท หรือ 5 เท่าของรายได้ ดอกเบี้ยถูกเพียง 10% ต่อปี นานถึง 1 ปี หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี สูงสุด 60 เดือน โดยกำหนดวันชำระคืนทุกวันที่ 5, 10, 15, 20, 25 หรือ 30 ของทุกเดือน ฟรี 15000
               โอนหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย CIMB THAI
           โอนหนี้
            โอนหนี้ CIMB THAI

              
                 
           • สมัครโอนหนี้สินเชื่อ และ บัตรเครดิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย CIMB THAI PersonalCash Xtra Long เพียงมี เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไปรับ ดอกเบี้ย16-28 % ต่อปี
           • อนุมัติ สินเชื่อเงินด่วน 5 เท่าของรายได้และสูงสุดไม่เกิน1,500,000 บาท(ไม่รับเจ้าของกิจการ)
           • โอนหนี้สินเชื่อ บัตรเครดิต ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
           • สมัครโอนหนี้สินเชื่อ และ บัตรเครดิต ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย CIMB THAI หรือเดิมชื่อ ธนาคารไทยธนาคาร สามารถผ่อนยอด โอนหนี้สินเชื่อ นานถึง 84 เดือน
           • ชำระเงินที่ธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
           • วงเงินอนุมัติ
            โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
            ดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระในการ
            โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
            ค่าดำเนินการ/
            ค่าธรรมเนียม
            รายได้ขั้นต่ำในการสมัครโอนหนี้
            5 เท่าของรายได้ สูงสุด 1,500,000 บาท 16-28% นานถึง 84 เดือน 0.5% ของจำนวนเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท 15000
                 โอนหนี้สินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลธนาคารอิสลาม IBANK
              โอนหนี้
               โอนหนี้สินเชื่อและบัตรเครดิต ธนาคารอิสลาม

                 
                    
              • โอนหนี้สินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคลธนาคารอิสลาม IBANK ผู้สมัครต้อง ไม่มีประวัติเสีย ทางการเงิน ,ไม่มีภาระหนี้สูง และรายได้สุทธิของ ผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำ ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนหนี้บัตรเครดิต ,สินเชื่อบุคคลจากสถาบันการเงินอื่น
              • การรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อ(การรวมหนี้ธนาคารอิสลาม)ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 100% ของภาระหนี้คงเหลือรวมทั้งหมด (ผู้ขอสินเชื่อต้องขอรีไฟแนนซ์หนี้ทั้งหมดทุกประเภท หรือ ผู้ขอสินเชื่อสามารถที่จะเลือกเหลือบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลไว้ใช้เพียง 1 วงเงินก็ได้)
              • ต้องมีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน พนักงานประจำอายุงาน 1 ปีขึ้นไป(อายุงานรวมไม่ต่ำกว่า 3 ปี) เจ้าของกิจการอายุธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป
              • มีคนค้ำประกันที่น่าเชื่อถือได้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน สินเชื่อรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต(การรวมหนี้) ธนาคารจะสั่งจ่ายเป็นแคชเชียร์เช็คให้กับลูกค้า ในนามของบริษัท หรือสถาบันการเงินที่ต้องการรีไฟแนนซ์ ถ้ามีส่วนที่เหลือให้โอนจ่ายเงินเข้าบัญญชีออมทรัพย์ของลูกค้า
              • พนักงานรายวันสามารถสมัครได้ แต่ต้องรับค่าจ้างเข้าบัญชี เป็นรายสัปดาห์,รายครึ่งเดือน,รายเดือนเท่านั้น / พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานรัฐ ต้องมีการต่อสัญญาทางราชการต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 รอบสัญญาจ้าง
              • วงเงินอนุมัติ
               โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
               ดอกเบี้ย ระยะเวลาการชำระในการ
               โอนหนี้สินเชื่อ และบัตรเครดิต
               ค่าดำเนินการ/
               ค่าธรรมเนียม
               รายได้ขั้นต่ำในการสมัครโอนหนี้
               100% ของภาระหนี้ที่จะทำการรีไฟแนนซ์ แบบคงที่ 14.50%(อัตราความเสี่ยง +/- 1%) ตั้งแต่ 12 - 72 เดือน 500 บาท และค่า เช็ค NCB ของผู้ค้ำ 110 บาท 5000
                
                   ข่าวสารด้านการเงิน โอนหนี้สินเชื่อและบัตรเครดิต
                       
                  วางแผนจัดการหนี้
                   1.สรุปรายละเอียดหนี้ที่มีทั้งหมดออกมา สิ่งแรกที่ต้องทำคือประเมินสถานการณ์ปัจจุบันก่อนว่าตัวเองหรือในครอบครัวมีใครเป็นหนี้เท่าไร เป็นหนี้กับที่ไหน สถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้นอกระบบ อันนี้จดให้ละเอียดนะครับอยากให้ตกหล่นแม้แต่อย่างเดียว
                   2.พยายาม โอนหนี้ นอกระบบทั้งหมดเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้ก่อน เนื่องจากส่วนใหญ่เจ้าหนี้นอกระบบจะคิดอัตราดอกเบี้ยสูงถึงสูงมากๆ หรืออย่างที่เราได้ดูข่าวการทวงหนี้อย่างเหี้ยมโหดต่างๆ ดังนั้นควรจะหาช่องทางตัดหนี้นอกระบบมาเป็นหนี้ในระบบคือการกู้เงินผ่านสถาบันการเงินแทนเช่น หนี้บัตรเครดิต หนี้เงินกู้แบงค์ หนี้บัตรกดเงินสดต่างๆ เพราะอย่างน้อยการเป็นหนี้ในระบบกำลังจากมีการประกาศ กฎหมายการทวงหนี้อย่างเป็นธรรมกับลูกหนี้ ออกมาเร็วนี้
                   3.เจรจาต่อรองการยืดอายุหนี้หรือจำนวนเงินที่ต้องผ่อนหนี้ในแต่ละงวด ด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่ผมเชื่อว่าแต่ละคนที่เป็นหนี้ท่วมตัวอยู่นั้น ลำพังเพียงเงินเดือนก็จ่ายเกือบหมดตัวหรือมากกว่าด้วยซ้ำ แล้วค่ากินค่าอยู่ประจำวันจะทำอย่างไร เมื่อเรื่องท้องยังร้องสมองก็ไม่แล่น การจะทำงานให้ได้ประสิทธิภาพก็ไม่เกิด เผลอๆทำงานพลาดโอนพักงาน หักเงินเดือนจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอีก เมื่อเรา โอนหนี้ จากนอกระบบมาอยู่ในระบบได้แล้ว จากนั้นก็เดินเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้ที่ละเจ้าได้เลยครับว่าจะให้เราผ่อนแบบที่เรายังอยู่ได้ในรูปแบบไหนได้บ้าง
                   4.ควบคุมการใช้จ่าย คุณอาจจะต้องเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตแบบ 180 องศากันเลยที่เดียว ถ้าอะไรที่ไม่จำเป็นมากจริงๆ ขายเพื่อตัดหนี้ได้ก่อนก็ควรทำเช่นคุณอาจจะมีรถ 2 คันก็ขายทิ้งไป 1 คัน หรือเปลี่ยนมาเป็นใช้รถสาธารณะแทน เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า บ้านที่เคยเช่าอยู่หลังใหญ่ก็ย้ายมาอยู่ห้องที่มีขนาดพอตัวไปต้องใหญ่ม
                   5.มีระเบียบการใช้จ่าย เนื่องจากคุณได้ให้สัญญาเรื่องการจ่ายเงินคืนกับทางแบงค์ไว้แล้ว คุณจำเป็นที่ต้องรักษาสัญญานั้นไว้ โดยเฉพาะช่วง 6 เดือนแรกจะเป็นช่วงที่ดำเนินชีวิตได้อยากมากๆ แต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้คุณจะเริ่มรู้สึก OK ขึ้นแต่ทีสำคัญคืออย่าพลาดไปสร้างหนี้ใหม่โดยเด็ดขายนะครับ วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ยากนักคือ

                   ที่มา moneydee.wordpress.com
                   Post :  วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2557
                    
                   tag: วางแผนจัดการหนี้
                     หน้าหลัก ข่าวสารด้านการเงิน โอนหนี้สินเชื่อและบัตรเครดิต
                     หน้าหลัก คำค้นยอดนิยม ข่าวสารด้านการเงิน การธนาคาร โอนหนี้
                    
                   คำค้นยอดนิยม
                   วางแผนจัดการหนี้
                   แนวทางปลดหนี้เมื่อ หนี้สินท่วมตัว
                   เหตุผลของการโอนหนี้ หรือ รีไฟแนนซ์หนี้
                   โอนหนี้ดียังไง โอนเพื่ออะไร
                   คำแนะนำการทวงหนี้ค่าบัตรเครดิต
                   หนี้บัตรเครดิต
                   สถานะบัญชีในเครดิตบูโร หมายถึง
                   หากเริ่มจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการหนี้
                   เป็นหนี้บัตรเครดิต ควรทำอย่างไร
                   การโอนหนี้บัตรเครดิต


                     0115550002263