logocreditonhand
 
Navigator : HOME >> ขั้นตอนและเอกสาร รวมถึงข้อมูลการจัดไฟแนนซ์รถยนต์
                                  จัดไฟแนนซ์รถยนต์ มือสองรีไฟแนนซ์ การขอสินเชื่อรถยนต์ เช่าซื้อรถยนต์คำถาม/ตอบ ที่น่ารู้เกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ขอสินเชื่อรถยนต์
เอกสารประกอบการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ขอสินเชื่อรถยนต์
คำถาม/คำตอบ ที่น่ารู้เกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ขอสินเชื่อรถยนต์
  

1. จัดไฟแนนซ์รถยนต์/ สินเชื่อรถยนต์ เช่าซื้อรถรถยนต์ คืออะไร ?

การที่มีการซื้อขายรถยนต์ โดยผู้ซื้ออาจมีเงินดาวน์บางส่วนให้แก่ผู้ขาย ส่วนที่เหลือทำเรื่องกู้
กับบริษัทจัดไฟแนนซ์ โดยผ่อนชำระเป็นงวดพร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัทจัดไฟแนนซ์
จนกว่าจะผ่อนครบ แล้วกรรมสิทธิ์จึงจะตกเป็นของผู้ซื้อ
     
      
2. กรณีใดบ้างที่สามารถจัดไฟแนนซ์รถยนต์ได้ ?

 • รถซื้อจากเต้นท์ จำหน่ายรถยนต์มือสอง
 • รถซื้อขายกันเองกับเพื่อน, คนรู้จัก หรือ บุคคลอื่น
 • รถที่ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่แล้วต้องการนำมากู้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง หรือ ต้องการนำเงินไปลงทุนธุรกิจ (รีไฟแนนซ์รถยนต์) ยอดกู้ได้ประมาณ 70% ของราคาซื้อขาย
 • รถที่ผ่อนอยู่กับไฟแนนซ์อื่น แต่ยังไม่ครบกำหนดสัญญา ต้องการย้ายไฟแนนซ์เพื่อยืดระยะเวลาให้ผ่อนน้อยลง และยังมีเงินเหลือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องตนเองได้ (รีไฟแนนซ์) ยอดกู้ได้ประมาณ 70% ของราคาซื้อขาย
 •      
    
  3. รถประเภทใดบ้างที่บริษัทรับจัดไฟแนนซ์

 • รถเก๋ง ส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 1999 - ปัจจุบัน
 • รถกระบะ ส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 1999 - ปัจจุบัน
 • รถตู้ ส่วนบุคคล ที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี 1999 - ปัจจุบัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดไฟแนนซ์/ไม่จัดไฟแนนซ์ เฉพาะบางยี่ห้อ/บางรุ่นกรุณาสอบถามรายละเอียดกับบริษัท รถยี่ห้อ TOYOTA , HONDA ,ISUZU จะจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ 80% ของราคาซื้อขาย
       
    
  4. รถที่นำไปติดแก๊ซ สามารถจัดไฟแนนซ์รถยนต์/เช่าซื้อรถยนต์ได้หรือไม่ ?

  ได้ค่ะ บริษัทรับจัดไฟแนนซ์รถที่นำไปติดแก๊ซที่ได้ทำเรื่องตรวจที่ขนส่ง และได้มีการลงรายการในเล่มทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
       
    
  5. วิธีการคำนวณค่างวดไฟแนนซ์/ เช่าซื้อ

  หากราคารถอยู่ที่ 300,000 บาท ผู้ซื้อมีเงินดาวน์ 20% คือ 60,000 บาท ที่เหลือกู้ไฟแนนซ์ 240,000 บาท
  - ดอกเบี้ย 5 % ต่อปี

  - จำนวน 48 เดือน

  ค่างวดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มจะเท่ากับ ((240,000 X 5% X 4) + 240,000) / 48
  ซึ่งจะเท่ากับ 6,000 บาท

  รวมภาษี 7% 420 บาท

  เป็นค่างวด 6,420 บาท
       
    
  6. ขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์รถยนต์/ขอสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์

 • ลูกค้าแจ้งยี่ห้อ รุ่น ปี รถที่ต้องการซื้อ/ต้องการนำมากู้ หรือส่ง Fax เล่มทะเบียนมาที่บริษัท เพื่อให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประเมินยอดจัดให้ไฟแนนซ์ ซึ่งโดยปรกติประมาณ 70-80% ของราคาซื้อขาย ซึ่งเมื่อลูกค้าตกลงที่จะจัด จะต้องเตรียมเอกสารของตนเองและคนค้ำประกันเพื่อทำสัญญาเช่าซื้อ
 • นัดเซ็นต์สัญญา และส่งมอบเอกสาร ซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาทำสัญญาที่บริษัทหรือจะให้พนักงานไปเซ็นต์นอกสถานที่ ได้ หากไม่สะดวกในการเดินทางมาที่บริษัท ซึ่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อจะขอถ่ายรูปรถ และลอกลายเลขเครื่อง เลขถัง เพื่อประกอบการทำสัญญาด้วย
 • รอผลการตรวจสอบ ประมาณ 2-3 วันทำการ
 • เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะแจ้งผลการอนุมัติ เพื่อขอเล่มทะเบียนตัวจริงไปโอนที่ขนส่ง เมือโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของบริษัทแล้ว บริษัทจะจ่ายเช็คให้ผู้ขายรถทันที
 •      
    
  7. หากมีเงินก้อนมาปิดบัญชีก่อนกำหนดจะมีส่วนลดให้หรือไม่ ?

  หากลูกค้าประสงค์จะปิดสัญญาเช่าซื้อ ก่อนกำหนดจะมีส่วนลดดอกเบี้ยให้ 50% ของค่างวดที่เหลือ ( ตาม ส.ค.บ) เช่น ผ่อนมาแล้ว 20 งวด จาก 48 งวด ลูกค้าจะได้ส่วนลดดอกเบี้ย 50% ของ 28 งวดที่เหลือค่ะ

  ขอขอบคุณ แหล่งที่มา : http://www.pk-car.com   
       
   


  เอกสารประกอบการจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ขอสินเชื่อรถยนต์
       
        
  กรณี ซื้อ ขาย รถยนต์ และต้องการเช่าซื้อ หรือจัดไฟแนนซ์ เล่มทะเบียนรถยนต์

  1. เล่มทะเบียนรถยนต์
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนา ทะเบียนบ้าน
  4. สำเนา เอกสารทางการเงินของผู้ซื้อ (สลิปเงินเดือน,บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน)
  5. สัญญาซื้อขาย รถยนต์
       
    
  กรณี รีไฟแนนซ์ หรือ จำนำเล่มทะเบียนรถยนต์

  1. เล่มทะเบียนรถยนต์
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. สำเนาเอกสารด้านการเงินของผู้ขอสินเชื่อ (สลิปเงินเดือน บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน)
       
     * หมายเหตุ    กรณี รายได้ของผู้ขอสินเชื่อไม่เพียงพอ ทางไฟแนนซ์ อาจจะต้องให้มีการกู้ร่วม หรือ มีผู้ค้ำประกันเพิ่ม
       
       
     เอกสารของผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกัน
       
     1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3.สำเนาเอกสารทางการเงิน (สลิปเงินเดือน,บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน)
       
   
  • Link ทั้งหมด Click