บทสวดมนต์
บทสวดมนต์ พระสังคิณี

 

..........กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา ฯ กะตะเม
ธัมมา กุสะลา ฯ ยัสมิง สะมะเย กามาวะจะรัง กุ สะลัง จิตตัง อุปปันนัง
โหติ โสมะนัสสะสะหะคะตั ง ญาณะสัมปะยุตตัง รู ปารั มมะณัง วา
สัททารัมมะณั ง วา คันธารั มมะณั ง วา ระสารัมมะณัง วา โผฏฐั พพา-
รัมมะณัง วา ธัมมารั มมะณั ง วา ยัง ยัง วา ปะนารัพภะ ตัสมิง
สะมะเย ผัสโส โหติ อะวิกเขโป โหติ เย วา ปะนะ ตัสมิง
สะมะเย อัญเญปิ อัตถิ ปะฏิจจะสะมุปปันนา อะรูปิโน ธัมมา อิเม
ธัมมา กุสะลา ฯ

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก pradhatchedeenoy

ขอบคุณภาพประกอบจาก prachathon.org

 

 

  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา