สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
ดูดวงออนไลน์
คาถา บูชาพระสิวลีและประวัติ

พระสีวลี พระอรหันต์สาวก พระองค์หนึ่งที่มีผู้คนศรัทธาและกราบไหว้บูชาเป็น จำนวนมาก เนื่องด้วยเป็นเอตทัคคะและบารมีเป็นผู้เลิศด้วยลาภ มิว่าพระสีวลีจะจาริกไปที่แห่งใด ลาภสักการะย่อมบังเกิดมีแก่ท่านในที่นั้นเสมอ และหากหมู่พระภิกษุสงฆ์ต้องธุดงค์ในถิ่นกันดาร พระบรมศาสดาจะมีพระดำรัสให้พระสีวลีเดินทางไปด้วยเสมอ เนื่องด้วยเทพยดาทั้งหลายที่สถิตในป่า นาค ครุฑ และมนุษย์ทั้งหลาย จะจัดอาหารบิณฑบาตและจัดสถานที่พักไว้ถวายพระสีวลี และจากการที่เราสักการะกราบไหว้บูชาท่านจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็น รวมถึงความสมบูรณ์พูนสุขด้วยโภคทรัพย์
 
    กุศลบุญที่ทำให้เกิดลาภสักการะไหลมาเทมาอย่างมากมายนี้ เป็นเพราะในอดีตชาติพระสีวลี ท่านได้เคยสร้างบุญโดยการถวายน้ำผึ้งสดแก่พระวิปัสสีพุทธเจ้าพร้อมกับ หมู่สงฆ์ ด้วยอานิสงฆ์แห่งการถวายมหาทานแก่พระผู้มีจิตบริสุทธิ์ผุดผ่อง ผู้ซึ่งละแล้วจากกิเลสทั้งปวง รวมถึงการอธิษฐานจิตในอดีตชาติของพระสีวลี ที่จะขอเป็นเลิศเอตทัคคะทางด้านลาภในอนาคตกาล จึงส่งผลให้ทุก ๆ ชาติที่่ท่านเกิดมาย่อมเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมไปด้วยลาภสักการะ มิรู้จักอับจนเลย
 
    ก่อนที่พระสีวลีจะประสูติ ท่านต้องทนอยู่ในครรภ์พระมารดาคือพระนางสุปปวาสาพระราชธิดา แห่งพระเจ้ากรุงโกลิยะ นานถึง 7 ปี 7 วัน เนื่องจากในอดีตชาติท่านมีผลกรรมจากการล้อมกรุงพาราณสีไว้ 7 ปี ผลกรรมจากการที่ตัดขาดการสัญจร ราษฏรขาดแคลนอาหารและน้ำ จึงทำให้พระสีวลีต้องเสวยทุกขเวทนาในครรภ์พระมารดานานเพียงนั้น เมื่อเจริญวัยพระสีวลีมีจิตศรัีทธาใคร่จะบรรพชาอุปสมบท โดยได้ขอบวชในสำนักพระสารีบุตร พระสารีบุตรได้เตือนให้พระสีวลีระลึกถึงทุกข์ขณะที่อยู่ในครรภ์พระมารดา ท่านได้กำหนดจิตพิจารณาตามไป ว่าการเกิดทุกครั้งย่อมเป็นทุกข์ทุกครั้ง พอปลงผมเสร็จท่านก็บรรลุพระอรหันต์ทันที
 
    เรามักจะพบพระสีวลีในปางธุดงค์ คือถือไม้เท้า แบกกลด สะพายบาตรและย่าม ซึ่งไม้เท้า หมายถึงถึงคนคอยช่วยเหลือ อุปถัมภ์ ค้ำจุน กลด หมายถึงความร่มเย็นเป็นสุข บาตร หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ทรัพย์สินเงินทอง และ ย่าม หมายถึงชีวิตจะพร้อมไปด้วยจัตุปัจจัยมิได้ขาดเลย แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเรามิควรจะย่ามใจใช้จ่ายจนเกินพอดี พึงเก็บเล็กผสมน้อยอยู่เสมอเถิด 

คาถาพระสีวลี หัวใจพระสีวลี

นะชาลีติ

นะ หมายถึง นอบน้อม มีสัมมาคาราวะ

ชา หมายถึง ขวนขวายเรื่องการงาน

ลี หมายถึง ไม่นอนมาก ไม่นอนดึก ไม่ตื่นสาย

ติ หมายถึง ว่าโดยทั้งหมด

ท่องตอน ติดต่อลูกค้า คุยกับผู้ใหญ่ ติดต่องานการ

"นะชาลีติ ประสิทธิลาภา"

คาถาบูชาพระสีวลี

สีวะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา

สีวะลี เถระคุณัง เอตัง โสตถิ ลาภัง ภะวันตุ เมฯ

คาถาพระสีวลี(คาถาเมตตามหานิยม)

พุทฺธังฺ เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ ธัมฺมังฺ เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ สังฺฆังฺ เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ สีวลี เมตฺตา นะ-ชา-ลี-ติ

โอมฺมะ พลังฺ วา ราชะกุมาโร วา ราชะกุมารี วา ราชา วา ราชินี วา คหัฏฺโฐ วา ปัพพะชิโต วา สะมะโณ วา พฺราหฺมโณ วา อิตฺถี วา ปุริโสวา วาณิโช วา วาณิชา วา อุปาสโก วา อุปาสิกา วา ทาระโก วา ทาริกา วา สัพฺเพ อิเม พหูชนา มัง ปิยายันฺตุ อาคัจฺเฉยฺยะ

อาคัจฺฉาหิ เอหิ จิตฺตังฺ ปิยังฺ มะมะ มหาลาภะสักฺการา ภวันฺตุ เม*

คำอธิฐานขอลาภจากพระสีวลี

(โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง)

นโม ๓ จบ

สีวลี มหาเถรังฺ วันฺทามิหังฺ ( ๓ จบ )

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ มหาสีวลีเถโร ลาภังฺ เม เทถะ

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก akefuture.com

ขอบคุณข้อมูลจาก th.wikisource.org

ขอบคุณภาพประกอบจาก อาจารย์สมศักดิ์ เทพสมบุญ

 
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้