คำทำนายเซียมซี
ใบเซียมซีหมายเลข 24

คำทำนายเซียมซีใบที่ ๒๔

 

ใบที่ยี่สิบสี่ ว่าสมจิต ที่คิดหมาย

จะสบาย ปราศทุกข์ สุขเพิ่มผล

ทุกอย่างล้วน แต่เป็นสรรพมงคล

จะบันดล เที่ยงแท้ แน่ดวงใจ

 

แต่ช้าหน่อย ค่อยเป็นไป ในยามนี้ 

ทุกสิ่งที่ มีเส้นทาง วางแก้ไข

เหมือนดังการ ก้าวขา ขึ้นบันได

ก็ต้องไป ตามขั้น ทันเหตุการณ์

 

คงไม่นาน พานผล บันดลให้

คงสมใจ ปรารถนา ที่ว่าขาน

อันทุกข์โศก โลกภัย มลายพาล

มหาศาล ลาภสัมผัส สวัสดี

 

ถามลูกหนี้ พี่น้อง ต้องพานพบ

เนื้อคู่สบ ภิรมย์รื่น ชื่นสุขี

แต่ช้าหน่อย ค่อยได้ ไม่นานปี

 

 

เลขยี่สิบสี่ บอกไว้ เท่านี้เอยฯ

 
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา
  • Text link เดือนละ 500 บาท ลงได้ทุกหน้าโฆษณา