Update 19-10-17 เวลา 14:32 น. (ครั้งที่ 2) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 20,050.00 20,150.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 19,692.84 20,650.00 ทองรูปพรรณ 90% 17,723.56 n/a ทองรูปพรรณ 80% 15,754.27 n/a ทองรูปพรรณ 50% 8,868.60 n/a ทองรูปพรรณ 40% 6,897.80 n/a ทองรูปพรรณ 99.99% 20,405.36 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 19-10-17 เวลา 10:55:03 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 34.16 แก๊สโซฮอล์ 91 26.78 แก๊สโซฮอล์ 95 27.05 แก๊สโซฮอล์ E20 24.54 แก๊สโซฮอล์ E85 20.04 ดีเซล 25.79 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 28.79 แก๊ส NGV 13.46 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้