Update 19-02-18 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 19,950.00 20,050.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 19,586.72 20,550.00 ทองรูปพรรณ 90% 17,628.05 n/a ทองรูปพรรณ 80% 15,669.38 n/a ทองรูปพรรณ 50% 8,807.96 n/a ทองรูปพรรณ 40% 6,852.32 n/a ทองรูปพรรณ 99.99% 20,299.24 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 19-02-18 เวลา 10:55:03 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 34.16 แก๊สโซฮอล์ 91 26.78 แก๊สโซฮอล์ 95 27.05 แก๊สโซฮอล์ E20 24.54 แก๊สโซฮอล์ E85 20.14 ดีเซล 26.19 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 29.19 แก๊ส NGV 13.71 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้