Update 16-06-18 เวลา 09:38 น. (ครั้งที่ 1) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 19,800.00 19,700.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 20,300.00 19,344.16 ทองรูปพรรณ 99.99% n/a 20,041.52 ทองรูปพรรณ 90% n/a 17,409.74 ทองรูปพรรณ 80% n/a 15,475.33 ทองรูปพรรณ 50% n/a 8,701.84 ทองรูปพรรณ 40% n/a 6,776.52 ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 16-06-18 เวลา 10:55:03 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 36.36 แก๊สโซฮอล์ 91 28.98 แก๊สโซฮอล์ 95 29.25 แก๊สโซฮอล์ E20 26.74 แก๊สโซฮอล์ E85 21.14 ดีเซล 28.79 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 31.79 แก๊ส NGV 14.06 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้