Update 13-12-17 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 19,150.00 19,250.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 18,798.40 19,750.00 ทองรูปพรรณ 90% 16,918.56 n/a ทองรูปพรรณ 80% 15,038.72 n/a ทองรูปพรรณ 50% 8,459.28 n/a ทองรูปพรรณ 40% 6,579.44 n/a ทองรูปพรรณ 99.99% 19,480.60 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 13-12-17 เวลา 10:55:03 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 34.96 แก๊สโซฮอล์ 91 27.58 แก๊สโซฮอล์ 95 27.85 แก๊สโซฮอล์ E20 25.34 แก๊สโซฮอล์ E85 20.64 ดีเซล 26.39 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 29.39 แก๊ส NGV 13.46 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้