หน้า WebSite นี้จัดทำเพื่อเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ข่าวสาร วิทยุออนไลน์ คลื่นใดที่ต้องการให้เราเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่สัญญาณ สามารถแจ้งรายละเอียดผ่าน Email: Sirirat@creditonhand.com , www.facebook.com/creditonhand หรือคลื่นใดที่ ไม่ต้องการให้เราเผยแพร่ก็สามารถแจ้งมาได้ทางเราจะงับการเผยแพร่ทันที