logocreditonhand
 
Navigator : HOME >> ข้อควรระวัง ในการสมัครและใช้ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และ สินเชื่อ
                                  CreditOnHand
ข้อควรระวัง ในการสมัคร บัตรเครดิตและสินเชื่อ
  
   1. ระวัง การสมัครกับ ตัวแทนหรือบุคคล ที่ใช้ใบสมัครที่ถ่ายสำเนา หรือส่งอีเมล์ใบสมัครแล้วให้กรอกข้อมูลการสมัคร และแฟกซ์ใบสมัครพร้อมเอกสารกลับไปและมักจะใช้ข้อความหลอกว่าใบสมัครของท่านได้ผ่านการอนุมัติเบื้องต้นแล้ว เพื่อจะให้ท่านได้ส่งเอกสารกลับจากนั้นเขาก็จะทำการปลอมลายเซ็นต์ลงในใบสมัครตัวจริงอีกครั้ง การสมัครบัตรเครดิตและสินเชื่อต้องใช้ใบสมัครต้องเป็นฉบับจริงและเอกสารต้องเซ็นต์สดเท่านั้น (ยกเว้น สินเชื่อ ซิตี้แอดวานซ์ ใช้สำเนาได้)
     
       2. ระวัง ผู้สมัครต้องเซ็นต์ใบสมัครและเอกสารด้วยตนเอง ทุกครั้งที่สมัคร
     
   3. ระวัง ถ้าไม่เคยได้รับการติดต่อจาก ธนาคารผู้ออกบัตร แล้วได้รับข้อความระบุว่า ให้ส่งเอกสารกลับ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ส่งจะถูกลบข้อมูล
     
   4. ระวัง ถ้าได้รับข้อความว่าได้ผ่านการอนุมัติ บัตรเครดิตและสินเชื่อ โดยที่ผู้สมัครยังไม่ได้
กรอกใบสมัคร (การอนุมัติต้องได้รับการติดต่อและยืนยันจากธนาคารผู้ออกบัตรเท่านั้น)
     
   5. ระวัง เมื่อมีความประสงค์จะยกเลิก บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดควรดำเนินการยกเลิกกับธนาคาร ด้วยตนเอง เท่านั้น ห้ามให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนหรือฝากไปยกเลิกให้เด็ดขาด
     


http://www.CreditOnHand.com
 ข้อควรระวังในการใช้บัตรเครดิต
     
       บัตรเครดิต คือ เงินสดก้อนใหญ่ที่อำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้า บริการต่างๆ ในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังสามารถ ใช้เบิกถอนเงินสดจากตู้ ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารได้ในยามฉุกเฉิน ดังนั้น "ความปลอดภัย" จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ควรระวังและใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง และ เพื่อป้องกันการแอบอ้าง การปลอมแปลงหรือการถูกโจรกรรมบัตรเครดิต นี่คือ 11 ข้อปลอดภัยที่ทำได้ง่ายๆด้วยตัวคุณ
  
1.เซ็นชื่อด้านหลังบัตรเครดิตทันที
บนแถบขาวหลังบัตรเครดิตใบใหม่ของท่าน เพื่อป้องกันบุคคลอื่นแอบอ้างแสดงความเป็นเจ้าของ
     
  
2.ยื่นบัตรเครดิตให้กับพนักงานขายหรือแคชเชียร์โดยตรง
เมื่อชำระค่าสินค้าบริการเพื่อหลีกเลี่ยง และป้องกันไม่ให้บัตรเครดิต ของคุณผ่าน มือบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น
     
  
3.ตรวจเช็คข้อมูลบนใบบันทึกการขายให้ถูกต้อง (Sales Slip)
โปรดตรวจสอบจำนวนเงิน หมายเลขบัตรเครดิตและชื่อ นามสกุล ก่อนเซ็นชื่อบนใบบันทึกการขาย (Sales Slip)
     
  
4.ทำลายหรือเก็บใบบันทึกการขายที่ยกเลิกรายการ
เมื่อแคชเชียร์ทำรายการไม่ถูกต้อง รายการนั้นจะต้องถูกยกเลิกในระบบ (Void) และควรเรียกใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) ฉบับที่ยกเลิกนั้นเก็บไว้ตรวจสอบหรือทำลายทันที เพื่อป้องกันการเรียเก็บซ้ำซ้อน
     
  
5.มั่นใจว่าบัตรเครดิตที่รับกลับถูกต้อง
ทุกครั้งที่รับบัตรเครดิตคืนจากพนักงานขายหรือแคชเชียร์ โปรดตรวจสอบรายละเอียด อาทิ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรเครดิตเพื่อป้องกันการสลับบัตร
     
  
6.เก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อตรวจสอบยอดในใบแจ้งยอดการใช้จ่ายทุกครั้ง
เมื่อชำระค่าสินค้า บริการ ควรเก็บใบบันทึกรายการขาย (Sales Slip) หรือใบบันทึกการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance Slip) เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง กับรายการเรียกเก็บ ในใบ แจ้งยอดการใช้จ่าย (Statement) หากพบข้อผิดพลาด โปรดติดต่อสถาบันผู้ออกบัตรทันที
     
  
7.สังเกตตู้ ATM ก่อนใช้บริการ
ควรสังเกตและหลีกเลี่ยงตู้ ATM ที่มีอุปกรณ์แปลกปลอมอื่นใดเกินมาจากส่วนประกอบปกติของตู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่องสอดบัตรเพื่อทำรายการ
     
  
8.ทำลายเอกสารหรือใบบันทึกรายการที่มีข้อมูลบัตรเครดิต
เนื่องจากเอกสารดังกล่าวปรากฎข้อมูลต่างๆ ของบัตร ซึ่งล่อแหลมต่อการ นำบัตรไปใช้โดยมิจฉาชีพ หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้ควรฉีก ย่อยหรือเผาทำลายก่อนทิ้ง
     
  
9.ตั้งรหัสให้ "ง่ายต่อการจำ ยากแก่การเดา"
รหัส PIN No. หรือ ATM PIN เป็นรหัสเฉพาะส่วนบุคคลที่ใช้คู่กับบัตรเครดิตเท่านั้น จะต้องเป็นความลับ คุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้เองที่ตู้ ATM
     
  
10.ไม่เปิดเผยหมายเลข 3 หลักด้านหลังบัตรเครดิต
การทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Internet/Mail Order/Telephone Order บนหน้าจอ Computer หรือในแบบฟอร์มการสั่งซื้อสินค้า จำเป็นต้องใช้หมาย เลข3 หลักที่ปรากฏต่อท้ายหมายเลขบัตรเครดิต ที่อยู่บน แถบลายมือชื่อ ด้านหลังบัตร ดังนั้นจึงควรเก็บหมายเลขดังกล่าวเป็นความลับ และกรอกหมายเลขนี้ด้วยตัวท่านเองเสมอ
     
  
11.เก็บบัตรเครดิตในที่มิดชิดแต่สังเกตง่าย
ควรเก็บบัตรเครดิตในตำแหน่งที่เห็นเด่นชัดในกระเป๋าสตางค์เพื่อความสะดวกในการตรวจดู และทราบทันทีเมื่อสูญหาย


ขอบคุณแหล่งที่มา:www.phithan-toyota.com
 
  • Link ทั้งหมด Click