•       
 
ร่วมเป็น Web Partner Affiliate Programs สินเชื่อและบัตรเครดิต
   กับทาง CreditOnHand.com (ตัวแทนขายสินเชื่อและบัตรเครดิตออนไลน์)
 
 
   เรียนเชิญ ท่านเจ้าของเว็บไซต์ หรือ webmaster ทุกท่านที่สนใจ ร่วมเป็น
Web Partner กับ www.CreditOnHand.com เพียงท่านติด Banner/Textlink กับ website,Block,Facebook ของท่าน และสมัครสมาชิก Web Partner กับทาง www.CreditOnHand.com ท่านก็จะได้รับผลประโยชน์ 2 ต่อ
 
   1. ท่านจะได้รับส่วนแบ่งจากการสมัครของลูกค้าทันที โดยไม่ต้องรอผลการอนุมัติ โดยถ้าทาง Call Center โทรติดต่อได้จริง ท่านจะได้รับรายชื่อละ 5 บาท (โดยลูกค้าที่สมัครเข้ามานั้นต้องไม่เคยมีประวัติการสมัครกับทาง www.CreditOnHand.com)
 
   2. รับค่า Commission จากผลงานที่ลูกค้าสมัครเข้ามา และได้รับการอนุมัติจากธนาคาร ใบสมัครละ 75-100 บาทต่อ 1 ใบสมัคร กรณีลูกค้า 1 คนสมัครมากกว่า 1 ใบสมัครท่านก็จะได้รับส่วนแบ่งตามจำนวนผลการอนุมัติของลูกค้าที่สมัครเข้ามาใน Website
การรับผลตอบแทน (Commission Web Partner)
ทาง Website จะตัดยอดผลการอนุมัติทุกสิ้นเดือน และจะรวบรวมจ่าย Commission ทั้งหมดทุกวันที่ 15 ในเดือนถัดไป (เพราะทางบริษัทฯต้องรอ Report สรุปผลการอนุมัติจากธนาคารให้ครบทุกธนาคารก่อน) บริษัทจะทำการโอนเงินตามบัญชีธนาคารที่ท่านได้แจ้งไว้ขั้นต่ำ 500 บาท ถ้าไม่ถึง 500 บาท จะคงค้างในบัญชีไว้จนกว่าจะครบ 500 บาทจึงจะดำเนินการโอน
 
หมายเหตุ

   1. ทาง Website จะคิดค่าตอบแทนในข้อที่ 2 เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าได้รับการอนุมัติเท่านั้น (Approve)
   2. ลูกค้าที่สมัครต้องสามารถโทรติดต่อได้จริง และต้องเป็นลูกค้าที่สนใจสมัครเอง
   3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คิดค่าตอบแทนสำหรับลูกค้าที่เคยเป็นสมาชิกกับทาง www.CreditOnHand.com
   4. ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิก Account ได้ในทุกกรณี หากเจอการทุจจริตเกิดขึ้น
   5. อัตราค่าตอบแทน (commission) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ขณะนี้ระบบใกล้ที่จะสมบูรณ์แล้วน่าจะเปิดใช้งานได้ ภายในเดือน เมษายน 2557 ถ้าท่านสนใจร่วมเป็น Web Partner ท่านสามารถลงทะเบียนไว้ก่อนแล้วทางเราจะติดต่อกลับไปทันทีเมื่อ ระบบสมบูรณ์ ครับ
     สุดท้ายนี้ทาง www.CreditOnHand.com หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากท่าน
 
กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

ชื่อ นามสกุล :*
เบอร์โทรศัพท์:*
เว็บไซต์:*
อีเมลล์:*


 

      0115550002263