สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
สินเชื่อส่วนบุคคล ซีไอเอ็มบีไทย
5 หลักสูตรใหม่ รองรับตลาดแรงงานเทรนด์โลกอนาคต ไม่หวั่นหุ่นยนต์แย่งงาน KMITL
การศึกษา
ช่วงนี้น้องๆ ม.6 ทั่วประเทศ น่าจะกำลังยุ่งอยู่กับการสมัครคัดเลือก เข้าเรียนต่อในคณะและมหาวิทยาลัยที่ใฝ่ฝัน แต่การเลือกเรียนต่อในยุคนี้มีหลายปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง นอกจากเลือกเรียนตอบโจทย์ความชื่นชอบของตัวเองแล้ว ยังควรเลือกให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทรนด์เทคโนโลยี รวมไปถึงแนวทางพัฒนาประเทศด้วย

หลักสูตรใหม่ รองรับตลาดแรงงานเทรนด์โลกอนาคต

เช่นเดียวกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ได้เร่งปรับปรุงหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน ให้ทันสมัยสอดรับความสนใจของเด็กรุ่นใหม่ โดยหนึ่งในภารกิจพลิกโฉมหลักสูตรการศึกษาเข้าสู่ไทยแลนด์ Education 4.0 คือ การประกาศนโยบายก้าวสู่ “มหาวิทยาลัยดิจิทัล” เต็มรูปแบบ ซึ่งไม่เพียงแค่ดำเนินการวางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง 100Gbps พร้อมเครือข่าย Wi-Fi 3,000 จุดทั่วสถาบันเท่านั้น แต่ยังมาพร้อมกับการเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากร รองรับตลาดแรงงานในยุคไฮเทคโนโลยี ประกอบด้วย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Bachelor of Science Program in Data Science and Business Analytics – DSBA) :

ถือเป็นสายงานที่มาแรงแซงโค้งและเป็นที่ต้องการของ ตลาดแรงงานทั่วโลก เพราะในยุคที่อินเตอร์เน็ตกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตคนเรา การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาล ที่ไหลผ่านโครงข่ายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง น้องๆ ที่เข้ามาเรียนหลักสูตรนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูล และการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ทำให้สามารถรวมรวบข้อมูลจากฐานข้อมูล และคลังข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ซึ่งมีความซับซ้อนและมหาศาล นำมาจัดเตรียมและประมวลผลด้วยเครื่องมือซึ่งใช้กลไกของอัลกอริทึมขั้นสูง เมื่อจบการศึกษาจึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพได้มากมาย อาทิ นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist), นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst), สถาปนิกด้านข้อมูล (Data Architect), นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst), นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst), ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Specialist), เป็นต้น

หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

2. หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Innovation Engineering) :

เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ทันต่อยุคสมัยยุคบิ๊กดาต้า และการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์น้องๆ รุ่นใหม่ ที่ต้องการจบออกไปเป็นสตาร์ทอัพหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว เพราะตลอดการเรียน 4 ปี จะได้รับการปลูกฝังการสร้างนวัตกรรม และเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs and technical leadership) ในด้านที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และการสัมผัสแนวคิดโปรแกรมและระบบดิจิตอล พร้อมสัมผัสประสบการณ์ตรงจากการฝึกปฏิบัติ และการพัฒนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เช่น การประยุกต์ออกแบบโซลูชั่นด้วยเทคนิคต่างๆ อาทิ ระบบไซเบอร์ทางกายภาพและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ ต่อยอดความรู้สู่เทคโนโลยีคลาวด์, Mobile computing, Cybersecurity, Big data analytics และ Internet of Things ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมดิจิตอลในอนาคต

หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)

3. หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์(AI) สองปริญญาข้ามสถาบัน (Double degree) :

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันหุ่นยนต์และ AI ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และแทนที่แรงงานคนเราหลากหลายสายงาน และยังแทรกซึมอยู่ตามเทคโนโลยีที่คนเราใช้อยู่เป็นประจำทุกวัน ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ ระหว่าง สจล. กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเปิดหลักสูตรร่วมกันโดยผู้ที่เรียนจะได้ปริญญาบัตรจากทั้งสองสถาบัน จึงถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของวงการอุดมศึกษาไทย ความน่าสนใจไม่เพียงอยู่ที่การจับมือร่วมกันระหว่างสองสถาบันการศึกษาชั้นนำ ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังเป็นการเรียนที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานอีกด้วย รับรองได้ว่าใครที่เรียนจบหลักสูตรนี้ ไม่ต้องงานแน่นอน

แพทยศาสตรบัณฑิต

4. หลักสูตร “แพทยศาสตรบัณฑิต” (หลักสูตรนานาชาติ) :

ด้วยความเชี่ยวชาญและเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับต้นของประเทศ ทำให้ความน่าสนใจของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ อยู่ที่การสร้างแพทย์ที่เก่งทั้งการตรวจรักษา ควบคู่ไปกับทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ไม่เพียงเท่านั้นยังเป็นแพทย์ที่สามารถศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ได้อีกด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะตัวหลักสูตรพัฒนาขึ้น ตามวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 1. มีความรู้ความสามารถสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรฐานของประเทศไทยและสากล 2. มีทักษะสำคัญของศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะเรียนรู้นวัตกรรม 3. เป็นนักวิจัยที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างผลงานวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ 4. มีความเป็นสากลและตระหนักในการเป็นพลเมืองของโลก ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผลงานและการปฏิบัติ โดยจัดให้มีประสบการณ์ทางคลินิกตั้งแต่ในระยะแรกและตลอดหลักสูตร โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลในเครือข่ายของสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และ EV

5. หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และ EV :

เทรนด์โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์แบบเก่าเป็นระบบไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและลดปัญหามลพิษ ใครที่มีความฝันอยากผลิตรถยต์ไฟฟ้า สำหรับเป็นตัวเลือกให้คนไทยได้ใช้งานหลักสูตรนี้ตอบโจทย์มากเลยทีเดียว โดยล่าสุด สจล. ได้เปิดศูนย์วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ และ EV รถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียนขึ้น เพื่อใช้ทำการเรียนการสอนและศึกษาวิจัย ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การทดสอบสำหรับแบตเตอรี และระบบขับเคลื่อนในรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงระบบเชื่อมต่ออุปกรณ์อัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) ควบคู่ไปกับการวิจัยพัฒนาระบบ Smart Grid System ระบบกักเก็บพลังงาน เป็นต้น

น้องๆ ม.6 ที่สนใจหลักสูตรสุดว้าว ทั้ง 5 อย่ารอช้า คลิกเข้าไปที่ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th
ขอบคุณ แหล่งข้อมูล https://campus.campus-star.com/

ขอบคุณข้อมูลภาพ โดย https://campus.campus-star.com/
post : อังคาร  ที่ 3  เมษายน  2561  เวลา  16:16:13 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบุคคล
 บัตรเครดิต
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB Premium Credit Card
สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
  บ้านคอนโดฟรีดาวน์
ลงโฆษณาฟรี
ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้