สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
หน้าหลัก บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อSME เครื่องรูดบัตร ประกันภัยบ้าน ประกันภัยรถยนต์ บทความ ประกันสุขภาพ ติดต่อเรา

ครม.ไฟเขียวปรับเงื่อนไขลดภาษีเที่ยวเมืองรอง ยืดเวลาเปลี่ยนอาคารเป็นโรงแรม หนุนท่องเที่ยว

ข่าวเศรษฐกิจ

มติ ครม. ด้านเศรษฐกิจ ไฟเขียวตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต ประเดิมธุรกิจร้านอาหาร-ค้าปลีก ปรับเงื่อนไขใช้สิทธิลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง สามารถพักที่พักขนาดเล็ก ไม่เกิน 4 ห้อง พักรวมไม่เกิน 20 คนได้ หนุนผู้ประกอบการรายย่อยเปลี่ยน 'อาคาร' เป็น 'โรงแรม' ทบทวนค่า K โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์บริหารหนี้สาธารณะ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต พ.ศ. …. เป็นส่วนราชการ สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่รับส่งต่อคำขออนุญาตให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจในการขออนุญาตตามกฎหมายครอบคลุม 75 ฉบับ 375 งาน 44 หน่วยงาน เช่น ประมวลกฎหมายที่ดิน ประมวลรัษฎากร

โดยระยะแรกจะให้บริการในเขตกทม. จำนวน 2 ธุรกิจ ได้แก่ ร้านอาหารและค้าปลีก และภายในสิ้นปี 2561 เพิ่มเติมอีก 7 ธุรกิจ ได้แก่ รีสอร์ตขนาดเล็ก สปา ฟิตเนส ก่อสร้างและรับหมาก่อสร้าง ซ่อมและขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สถานพยายาลสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก ร้านกาแฟ และ Co-Working Space ระยะต่อไปจะขยายให้ครอบคลุม 25 กลุ่มธุรกิจ 250 ใบอนุญาต เช่น คาร์แคร์ เสริมความงาม อีคอมเมิร์ซ ท่องเที่ยว ธุรกิจพัฒนาแอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ พลังงานทดแทน แปรรูปสินค้าเกษตรขนาดเล็ก

ทั้งนี้ ให้มีบุคลากร 25 อัตรา งบประมาณระยะแรก 35 ล้านบาท สถานที่ตั้งระยะแรกใน กทม. ใช้สำนักงาน ก.พ. ชั้น 1 ถนนพิษณุโลก ในต่างจังหวัด ขอใช้พื้นที่ของศูนย์ดำรงธรรมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นๆ (4 ภาค 8 จังหวัด) ระยะต่อไปจะขยายไปยังต่างจังหวัด ระยะที่สอง อาจจะประสานขอเปิดให้บริการในศูนย์การค้า ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และในระยะยาว อาจตั้งสาขาประจำกระทรวงและตั้งสาขาประจำจังหวัด

ปรับเงื่อนไขใช้สิทธิลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง

ขณะเดียวกัน ครม.เห็นชอบให้ปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 55 จังหวัด ตามร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)

โดยให้เพิ่มสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจำนวนห้องพักรวมกันไม่เกิน 4 ห้อง และมีจำนวนผู้พักรวมกันไม่เกิน 20 คน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวในลักษณะเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม และต้องแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยรับทราบ เพราะตามมาตรการเดิมกำหนดให้นักท่องเที่ยวพักได้เฉพาะโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว จึงทำให้คนเดินทางไปเที่ยวในเมืองรองมีจำนวนน้อย

พร้อมกันนี้ยังปรับเกณฑ์เรื่องของการนำเงินที่จ่ายเป็นค่าบริการให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับการเดินทางไปเที่ยวในเมืองรอง โดยให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจประกาศกำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ได้โดยได้รับคำแนะนำจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วมกับท้องที่ในเขตจังหวัดอื่น ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ด้วย ซึ่งเป็นการมอบอำนาจเพิ่มเติมจากเดิมที่การประกาศเส้นทางท่องเที่ยวต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เท่านั้น

ขยายเวลาปรับปรุง 'อาคาร' เป็น 'ธุรกิจโรงแรม' ต่อถึงปี 2564

ด้านพล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ระบุว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ร่างกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรม

โดยมีกฎระเบียบเดิมระบุว่าใครที่มีอาคารอยู่แล้ว แต่ต้องการจะเปลี่ยนสภาพเป็นโรงแรม ขอให้ปรับปรุงอาคารให้แล้วเสร็จใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2559 ซึ่งจะหมดกำหนดในปีนี้นั้น แต่เพื่อให้ประชาชนที่สนใจจะประกอบธุรกิจประเภทดังกล่าวเพิ่มเติม จึงมีการขยายเวลาการปรับปรุงอาคารให้เป็น 5 ปี โดยจะครบกำหนดในปี 2564 แทน

นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดบางประการ จากเมื่อก่อนที่กำหนดว่า อาคารที่จะปรับเป็นโรงแรม จะต้องแปรสภาพวัสดุที่ทนไฟในกรณีที่เป็นอาคาร 3 ชั้นขึ้นไป โดยเปลี่ยนเป็นให้อาคาร 4 ขึ้นไปต้องเป็นวัสดุทนไฟ เนื่องจากมีอาคารไม้หลายแห่งที่มี 3 ชั้น แต่ต้องการเปลี่ยนเป็นสภาพโรงแรม โดยมีเพิ่มเงื่อนไขว่าต้องมีอุปกรณ์ดับไฟพร้อม หรือติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อแจ้งเตือน เป็นต้น

อนุมัติทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ค่า K โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ

พร้อมกันนี้ ครม. ยังมีมติอนุมัติทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2559 (เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ) และยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2532 (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ

โดยเห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ โดยในส่วนของงานสัญญาที่ 1-4 ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ส่วนงานสัญญาที่ 5 ให้สามารถนำเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่า K ที่ได้ลงนามผูกพันให้สัญญาแล้วมาใช้ได้เฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างเท่านั้น (งานก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับราง) โดยขอยกเว้นมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2532 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายดังนี้

1.การคำนวณเงินชดเชยค่า K ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่า K ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยใช้ดัชนีราคาฐาน (ค่า Ko) 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา สำหรับสัญญาที่ 5 เฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างเท่านั้น (งานก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับราง) เป็นฐานในการคำนวณ สำหรับประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2532

2.การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใน 90 วัน โดยสัญญาที่ 5 ให้นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างออกหนังสือรับรอง Certificate of Completion และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วและ/หรือหักจากค่าจ้างงานงวดต่อไป หรือหักจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

3.มอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยการคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ตามข้อผูกพันของสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้ว และหากการจ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างดังกล่าว ทำให้เกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก ครม.ก็ให้ถือว่าได้รับอนุมัติขยายกรอบวงเงินโครงการจาก ครม.ในครั้งนี้ด้วย ส่วนการจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมเพื่อเบิกจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้แก่ผู้รับจ้าง ขอให้ใช้จ่ายจากเงินสำรองจ่าย (Provisional Sum) ของแต่ละสัญญา หรือจ่ายตามแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้าง หรือที่สำนักงบประมาณวินิจฉัยแล้วแต่กรณี และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่งต่อไป ทั้งนี้ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณเงินชดเชยค่า K รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2532 อย่างเคร่งครัด

สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในระยะต่อไปให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2532 (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) และมติ ครม.เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2559 (เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติและกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม จากมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build อย่างเคร่งครัด และหากในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนลงนามผูกพันสัญญาต่อไปตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ

แต่งตั้ง 'ฉัตรชัย ธรรมสวยดี' เป็นบอร์ดบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาล

ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี ผู้แทนโรงงาน เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 แทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

ให้ 'ดีอี' เข้าร่วมคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล OECD

ทั้งนี้ ครม.มีมติเห็นชอบการเข้าร่วมคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economy Policy: CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กระทรวงดีอี เสนอ และให้กระทรวงดีอีรับความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ในส่วนของการชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปีสำหรับการเข้าร่วม CDEP ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากในอนาคตค่าบำรุงสมาชิกรายปีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ กระทรวงดีอีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยให้เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ รักษาวินัยการเงินการคลัง

ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาต่อไป

โดยสาระสำคัญของร่างคือ 1. กำหนดกรอบวินัยการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะ โดยการบริหารหนี้สาธารณะต้องมีความสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ทั้งนี้ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กำหนดสัดส่วนเกี่ยวกับการก่อหนี้และการบริหารหนี้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา

2. กำหนดการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ โดยให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐส่งแผนความต้องการเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาหรือโครงการที่จะมีผลเป็นการก่อหนี้สาธารณะในระยะ 5 ปีถัดไปให้ สบน. ตามแบบที่สำนักงานกำหนดภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อใช้ในการประมาณการความต้องการการกู้เงินและการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศในระยะปานกลาง (5 ปี) ให้ สศช. วิเคราะห์โครงการพัฒนาที่จะใช้เงินกู้และจัดส่งให้ สบน. เพื่อใช้ในการกำหนดกรอบการบริหารหนี้สาธารณะ ให้ สบน. จัดทำแผนความต้องการเงินกู้ระยะปานกลาง และจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาที่จะใช้เงินกู้เสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมกับการเสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ และให้พิจารณาทบทวนแผนความต้องการเงินกู้ดังกล่าวทุกปี

3. กำหนดการดำเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณแล้ว ให้ สบน. ดำเนินการกู้เงินและบริหารหนี้สาธารณะให้เป็นไปตามหลักวินัยการคลังตามที่กำหนดไว้ในหมวด 1 กรอบวินัยการคลังในการบริหารหนี้สาธารณะ และสอดคล้องกับกรอบการบริหารหนี้ (Portfolio Benchmark) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ รวมถึงกำกับติดตามให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินภาครัฐปฏิบัติตามข้อผูกพันและกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

4. กำหนดการกำกับติดตามและการประเมินผล ให้สำนักงานกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายเงินกู้และการบริหารโครงการพัฒนาหรือโครงการ เพื่อรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงินกู้ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

5. กำหนดการรายงานผลการบริหารหนี้สาธารณะ ให้ สบน. รายงานสถานะหนี้สาธารณะประจำเดือนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทราบ และเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ สบน. ภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ เป็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549

ขอบคุณ ข้อมูล ภาพ และคลิปแหล่งที่มาจากเว็บไซด์ VOICE TV 21
post : พุธ  ที่ 15  สิงหาคม  2561  เวลา  12:35:14 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบ้าน
 ประกันภัยรถยนต์
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตกรุงไทย เคทีซี KTC CreditCard
สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย เคทีซี วีซ่า KTC Credit Card เพียงมีรายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป วงเงินใช้จ่ายสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
บริการชำระค่าสาธณูปโภค/บริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ที่การไฟฟ้านครหลวง,ส่วนภูมิภาค,ทีโอที ทุก 1,000 คะแนนใช้แทนเงินสด100 บาท
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
บ้านมือสองเงินเหลือ
ลงโฆษณาฟรี
 ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อทะเบียนรถ ทิสโก้ ออโต้แคช
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้