สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
หน้าหลัก บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อSME เครื่องรูดบัตร ประกันภัยบ้าน ประกันภัยรถยนต์ บทความ บ้านและรถมือสอง ติดต่อเรา

ธนาคารโลก ชี้ เศรษฐกิจดิจิทัลไทย มีช่องโหว่ ต้องเร่งพัฒนา

ข่าวเศรษฐกิจ

ธนาคารโลก แนะไทยต้องมีกฎหมายที่เหมาะสม สำหรับผลักดัน เศรษฐกิจดิจิทัล

ในยุคแห่งการแทรกแซงของเทคโนโลยี การผลักดันประเทศไปข้างหน้าจำเป็นต้องก้าวให้ทันและก้าวนำเทรนด์เหล่านั้น ซึ่งต้องอาศัยทั้งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทั้งในมิติรูปธรรมและนามธรรมของรัฐบาล การพัฒนาต่อยอดผ่านการแข่งขันในตลาดเสรีจากรัฐบาล และการใช้งานอย่างชาญฉลาดและเต็มประสิทธิภาพของประชาชน

ประเทศไทยในมิติของเศรษฐกิจดิจิทัล แท้จริงแล้วมีการดำเนินการทั้งในระดับรัฐบาล เอกชน รวมถึงประชาชน อย่างไรก็ตาม ความเป็นรูปธรรมและการใช้ประโยชน์จากหลากหลายโครงการเหล่านั้นหากไม่อยู่ในขั้นการวิจัย-ทดลอง ก็ยังไม่สามารถวัดผลให้เป็นรูปธรรมได้มากเท่าที่ควร

รัฐบาลชูโครงการ-ยืนยันความก้าวหน้า

โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐฯ ถูกนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเด่นในการอธิบายความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

โดยอ้างว่า ประเทศไทยโดยเฉพาะในหมู่บ้านห่างไกลจะมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงภายในสิ้นปีนี้ พร้อมชี้ว่าสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) ยังได้มอบรางวัลชนะเลิศให้กับโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐฯ จากการเข้าไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่แท้จริงของประชาชนไทยนั้นยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 85 หรือคิดเป็นจำนวน 120 ล้านเครื่อง และ อินเทอร์เน็ตบ้าน ผ่านเทคโนโลยีบรอดแบรนด์ ซึ่งมีการเข้าถึงของประชาชนเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น

ส่วนประเด็นที่นายพิเชฐ นำไปเสนอต่อธนาคารโลกนั้น เป็นโครงการที่จะสร้างการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละหมู่บ้านเท่านั้น โดยทำการติดตั้งไปแล้วทั้งหมด 57,000 หมู่บ้าน และยังเหลืออีกประมาณ 15,000 หมู่บ้าน ซึ่งภาครัฐจะเปิดโอกาสให้บริษัทรายย่อยที่อยากเข้ามาพัฒนาบริหารสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ถูกจัดเตรียมไว้มีโอกาสในการประกอบธุรกิจ

ซึ่งหมายความว่าประชาชนจะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตฟรีอย่างที่ภาครัฐพยายามให้ประชาสังคมและหลายภาคส่วนเข้าใจ

นอกจากโครงการเชิดหน้าชูตาอย่างอินเทอร์เน็ตประชารัฐฯ โครงการเมืองอัจฉริยะ (smart cities) ก็ถูกหยิบขึ้นมาพูดเช่นเดียวกัน โดยมีการอธิบายความก้าวหน้าของเมืองนำร่องทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา และกรุงเทพมหานคร ถึงการร่วมมือกับภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม กลับไม่ได้มีการพูดถึงว่าเมืองเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างไร นอกจากประเด็นที่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็น 3 เมืองในเขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี)

สิ่งสำคัญคือ 'กฏหมาย' ไม่ใช่ 'เทคโนโลยี'

ธนาคารโลกชี้ประเด็นความสำคัญของรัฐบาลต่อการขับเคลื่อนประเทศด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล โดยยกตัวอย่างถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อาทิ การวางโครงข่ายสัญญาณบรอดแบรนด์ที่ทั่วถึง โดยตัวเลขจากรายงานธนาคารโลกชี้ว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น และยังสามารถเติบโตได้อีกมาก ขณะที่อัตราการเข้าถึงระบบการชำระเงินออนไลน์ซึ่งกลายมาเป็นระบบหลักร่วมในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วมีเพียงร้อยละ 19 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกมาก

'นาตาชา เบสชวอเนอร์' ผู้เชียวชาญด้านไอซีทีอาวุโส ของธนาคารโลก เสริมว่า รัฐบาลควรต้องมีระบบการพัมนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมและตอบโจทย์กับสิ่งที่อุตสาหกรรมในอนาคตต้องการ โดยต้องสร้างระบบการเรียนรู้ระยะสั้นร่วมกับการเรียนรู้ระยะยาวและตลอดชีวิต โดยมีการผสานความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาการเรียนการสอนตอบโจทย์ตลอดอย่างแท้จริง

นาตาชา ชี้ถึงอีกประเด็นสำคัญคือการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะจากบริษัทให้บริการต่างประเทศซึ่งตามกฎหมายรัฐบาลไม่สามารถเรียกเก็บภาษีได้ โดยชี้ว่าประเทศอย่างสิงคโปร์และมาเลเซีย มีการนำรูปแบบการเก็บภาษีที่เน้นไปที่ตัวสินค้าและภาษีมูลค่าเพิ่มแทนที่จะไปเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการลดความสามารถในการแข่งขันและไม่เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของบริษัทต่างประเทศ

"คำถามสำคัญอยู่ที่รัฐบาลจะหาสมดุลในการเก็บภาษีจากบริษัทแต่ยังส่งเสริมให้พวกเขาลงทุนอย่างไร" นาตาชา กล่าว

แท้จริงแล้วการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยหรือโลกอีกต่อไป หลายภาคส่วนเริ่มเรียกช่วงเวลาปัจจุบันว่าเป็นการปฏิวัติทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นคลื่นลูกที่ 3 แล้วด้วยซ้ำ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าผิดหวังกับช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ที่รัฐบาลไทยยังไม่สามารถสร้างนโยบายที่เป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์และในเชิงผลลัพธ์ให้กับประชาชนได้สักที

การยิ่งปล่อยให้เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าขณะที่ประเทศยังไม่สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้อย่างทั่วถึงและไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ได้เป็นเพียงการตามโลกไม่ทัน เพราะแท้จริงแล้วนี่คือการเดินถอยหลัง หรือจะเรียกว่าวิ่งลงเหวก็ไม่ดูเป็นการกล่าวเกินจริงสักเท่าไหร่

ขอบคุณ ข้อมูล ภาพ และคลิปแหล่งที่มาจากเว็บไซด์ VOICE TV 21
post : ศุกร์  ที่ 7  มิถุนายน  2562  เวลา  15:56:50 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบ้าน
 ประกันภัยรถยนต์
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตกรุงไทย เคทีซี KTC CreditCard
สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย เคทีซี วีซ่า KTC Credit Card เพียงมีรายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป วงเงินใช้จ่ายสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
บริการชำระค่าสาธณูปโภค/บริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ที่การไฟฟ้านครหลวง,ส่วนภูมิภาค,ทีโอที ทุก 1,000 คะแนนใช้แทนเงินสด100 บาท
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม

ฮอตฮิตประจำสัปดาห์

บ้านมือสองเงินเหลือ
ลงโฆษณาฟรี
ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้