สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
หน้าหลัก บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อSME เครื่องรูดบัตร ประกันภัยบ้าน ประกันภัยรถยนต์ บทความ ประกันสุขภาพ ติดต่อเรา

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ 10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี สมัครได้ทั้ง นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป

การศึกษา

เรียกได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกและรวมถึงในประเทศไทยต่างก็พากันเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี หรือ Massive Open Online Course MOOC เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการนำเทคโนโลยีที่สนับสนุนแนวคิดการกระจายความรู้สู่สาธารณชน MOOC เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนในการเรียนการสอน ซึ่งได้มีการเปิดห้องเรียนจำลองที่มีทั้งสื่อการเรียนการสอน การสอบ การทำแบบฝึกหัด และการตอบโต้กันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนอย่างจริงจัง และทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้มากที่สุด เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

10 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยไทย

ดังนั้น เหล่ามหาวิทยาลัยของไทยจึงได้มีการร่วมมือกันเพื่อเปิดศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ฟรี! ที่ให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ถึงแม้จะไม่ใช่นักศึกษาก็ตาม สามารถสมัครเข้าเรียนในคอร์สออนไลน์ที่ตนเองสนใจได้กับแบบฟรี ๆ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย ถือได้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เก็บเกี่ยวความรู้จากมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้าง? ที่เปิดสอนคอร์สออนไลน์ ในบทความนี้ แคมปัส-สตาร์ ได้รวบรวมมาให้กันแล้วค่ะ อย่ารอช้า! ตามมาดูกันเลย…

1. การถ่ายภาพเบื้องต้น

คอร์สเรียนการถ่ายภาพเบื้องต้น (Basic Photography) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง เป็นวิชาเรียนที่ทุกคนสามารถสมัครลงเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

โดยเนื้อหาที่สอนนั้นจะเป็นเรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น เรียนรู้พื้นฐานต่าง ๆ ของการถ่ายภาพ ตั้งแต่ประเภท ส่วนประกอบ การทำงานของกล้อง อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ วิธีการถ่ายภาพอย่างไรให้ภาพออกมาสวย วิธีการจัดวางองค์ประกอบในการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ และยังรวมถึงการใช้โปรแกรมตกแต่งภาพหลังถ่ายภาพเสร็จแล้วอีกด้วย เรียกได้ว่าใครที่ลงเรียนในวิชานี้จะได้เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพแบบครบวงจรจริง ๆ

การเรียนการสอนทั้งหมดนี้จะสอนโดยอาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์เกษตร ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำหรับเกณฑ์การให้คะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– ผู้เรียนเข้าเรียนเนื้อหาครบทุก Unit
– ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน แบบฝึกหัด/ใบงาน ได้ 60 คะแนนขึ้นไป

** เมื่อผู้เรียนทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกบันทึกหรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง

2. การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา

การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา (Advanced Photography for Advertising) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื้อหาที่สอนจะเป็นเรื่องการถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา โดยจะพาผู้เรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคและอุปกรณ์ ไปจนถึงแนวโน้มของวงการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา วิชานี้จะเริ่มเรียนตั้งแต่กระบวนการคิดและการทำงานในการสร้างงานและขั้นตอนการลงมือทำ เทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ เช่น การถ่ายภาพบุคคล ภาพแฟชั่น ภานสินค้า ฯลฯ ไปจนถึงการใช้โปรแกรมในการตกแต่ง

คุณสมบัติของผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนนั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

– การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50
– การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 50
– การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

** โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

3. การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์

อีกหนึ่งวิชาเรียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอนได้แก่ การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Based Graphics Design) จะเรียนเน้นด้านหลักการพื้นฐานต่าง ๆ ในงานออกแบบเพื่อการสื่อสาร โดยเนื้อหาจะครอบคลุมทั้งงานด้านการออกแบบทั้งที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และงานด้านสื่อออนไลน์ เน้นใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยทำให้งานออกมาสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้เรียน ได้แก่ นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีรายละเอียดดังนี้

– การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50
– การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 50
– การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

** โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียน

4. การสร้าง Infographics : What & How?

การสร้าง Infographics: What & How? วิชาน่าเรียนจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิชานี้จะสอนการสร้าง Infographic จากโปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ การคิดรายละเอดียกภายในงานแต่ละชิ้น เช่น การใช้แผนภูมิภาพแบบต่าง ๆ การใช้ภาพประกอบ การจัดองค์ประกอบ การเลือกใช้ฟ้อนต์ให้เข้ากับงาน การพาดหัวงาน การทำภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น

เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) รวมเท่ากับ 30 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

** ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

5. การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS

สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ : การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS เปิดสอนโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาที่เรียนเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงานของเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บทบาทของมาตรฐาน HTML และ ใช้ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บ เมื่อจบการเรียนผู้เรียนจะสามารถใช้ HTML Element พื้นฐานเพื่อบรรยายเนื้อความบนหน้าเว็บได้อย่างเหมาะสมตามความหมายของ Element นั้น ๆ มีความเข้าใจกฎเบื้องต้นของ CSS เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเว็บได้ เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้ที่สนใจจะเป็น Web Developer อย่างแท้จริง

คุณสมบัติของผู้เรียน ได้แก่ ผู้ที่สนใจในรายวิชานี้โดยไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องนี้มาก่อน เพียงแค่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ก็สามารถสมัครเรียนได้ และเกณฑ์ที่ใช้วัดผล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน ไม่น้อยกว่า 50%

6. การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ

สำหรับวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ (Product Design for Entrepreneur) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วิชาเรียนนี้จะพาเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตั้งแต่เรื่องบรรจุภัณฑ์ ความเข้าใจการพิมพ์ เช่น ตัวอักษร สี กราฟิกต่าง ๆ ไปจนถึงการออกแบบกล่อง ซอง ถุง ฉลาก ฯลฯ ทั้งนี้ตัวเนื้อหาครอบคลุมรายละเอียดบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ไปจนถึงความเข้าใจเรื่องกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะเพื่อให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้งานได้จริง

คุณสมบัติของผู้เรียน ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ก็สามารถเรียนได้ และมีการวัดประเมินผลการเรียนรู้จากความเข้าใจและการประเมินจากการทดสอบรายโมดูลแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โมดูลละ 8 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 80%

7. การเงินส่วนบุคคล

การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร วิชานี้เป็นรายวิชาสอนเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและการลงทุน โดยจะนำเสนอการวางแผนทางการเงินแบบเบื้องต้น และการวางแผนกทางการเงินโดยใช้โปรแกรม Excel จากนั้นจะเป็นการสอนเรื่องการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยได้นำกลยุทธ์การลงทุนเน้นคุณค่า อีกทั้งยังได้นำเสนองานวิจัยเเกี่ยวกับการลงทุน และในช่วงท้ายของการเรียนจะมีการนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาสอนด้วย เช่น Jitta.com และ Gurufocus.com เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เรียน สามารถสมัครเรียนได้ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่วนการวัดและประเมินผล ผู้เรียนจะต้องสามารถทำโจทย์ได้ผ่าน 50% (และวิชานี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร)

8. การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม

การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม (Intra Oral Radiology in Dental Work) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิชาความรู้ที่สอนให้กับผู้ที่ทำงานด้านทันตกรรมและผู้สนใจทั่วไป เนื้อหาวิชาจะเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปากชนิดต่าง ๆ อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขบวนการการถ่ายภาพ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังรวมถึงเหตุผลของการที่ต้องรับการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก การเตรียมตัวที่เหมาะสมก่อนเข้ารับการถ่ายอีกด้วย

คุณสมบัติผู้เรียน ไดแก่ นักเรียนทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจการถ่ายภาพรังสีในช่องปากทางทันตกรรม และควรเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคือ ผู้เรียนเข้าเรียนครบทุกหัวข้อ และสามารถตอบคำถามใน quiz หรือ exam ได้มากกว่าร้อยละ 50 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

** รายวิชานี้ไม่มีการออกประกาศนียบัตรผ่านระบบ

9. จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน

จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการเรียนการสอนแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ทั้งจิตวิทยากับการเข้าใจตนเอง ได้แก่ นิสัยและการพัฒนาตนเอง บุคลิกภาพ ตัวตน แรงจูงใจ อารมณ์ สุขภาพและการผ่อนคลาย บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ การควบคุมตนเอง และจิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น ได้แก่ มนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ ความรักและชีวิตคู่ และความสัมพันธ์ในครอบครัว และจิตวิทยากับสังคม ได้แก่ อิทธิพลทางสังคม และการทำงานกลุ่ม

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียน ได้แก่

– ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 5%
– กิจกรรมระหว่างบทเรียน (การตอบแบบประเมิน/แบบสอบถาม – Lab) จำนวน 13 ครั้ง 20%
– ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 35%
– สอบปลายภาค (Final Exam) 40%

** รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน และต้องผ่าน 75 คะแนนขึ้นไป

10. ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน

ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน (English for Office) เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับผังองค์กร ตำแหน่งและหน้าที่รับผิดชอบ การใช้อุปกรณ์สำนักงาน ศึกษาสำนวนและรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนักงานที่หลากหลาย วิเคราะห์และอภิปรายการทำงานกับชาวต่างชาติ ฝึกสนทนาในสถานการสมมุติต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง เช่น การทักทาย การโต้ตอบสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะลงเรียนในวิชานี้จะต้องมีความรู้พื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเบื้องต้นมาก่อนด้วยนะจ๊ะ และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาก็คือ ผู้เรียนจะต้องเข้าเรียนและทำกิจกรรมครบทุก Unit มีคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบ

สาระน่ารู้ส่งท้าย

Massive Open Online Course (MOOC) คือ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ที่รองรับผู้เรียนหรือผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ไม่จำกัดเพศ วัย การศึกษา โดยได้เปิดให้บริการเรียนฟรีและเป็นการเรียนในรูปแบบ Anywhere Anytime กล่าวคือ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ เรียนได้ทุกที ทุกเวลา ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งจะเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอ บรรยายโดยอาจารย์เจ้าของวิชา มีแบบฝึกหัดให้ทำหลังบทเรียน น้อง ๆ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี! วิชาอื่น ๆ ที่สนใจได้ที่ : https://thaimooc.org/

ขอบคุณ แหล่งข้อมูล https://campus-star.com/

ขอบคุณข้อมูลภาพ โดย https://campus-star.com/
post : จันทร์  ที่ 16  กันยายน  2562  เวลา  16:23:37 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบุคคล
 บัตรเครดิต
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB Premium Credit Card
สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
  บ้านคอนโดฟรีดาวน์
ลงโฆษณาฟรี
 ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อทะเบียนรถ ทิสโก้ ออโต้แคช
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้