สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
หน้าหลัก บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อSME เครื่องรูดบัตร ประกันภัยบ้าน ประกันภัยรถยนต์ บทความ ประกันสุขภาพ ติดต่อเรา

วัสดุศาสตร์ สาขาน่าเรียนของเด็กสายวิทย์ ที่หลงรักในงานด้านวิจัยและพัฒนา

การศึกษา

วัสดุศาสตร์ (materials science) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยการอาศัยความรู้หลากหลายสาขาวิชาเข้ามาช่วยในกระบวนการเรียนรู้ เช่น เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา ธรณีวิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เป็นการมุ่งเน้นการเรียนไปที่คุณสมบัติสำคัญของวัสดุในสภาวะที่เป็นของแข็ง เช่น โครงสร้าง ระดับอะตอมหรือโมเลกุลของวัสดุ คุณสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ การนำความร้อน คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้า ฯลฯ

วัสดุศาสตร์ สาขาของนักวิจัยและพัฒนา

วัสดุศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไร?

วัสดุศาสตร์ คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุชนิดต่าง ๆ เช่น โลหะและโลหะผสม เซรามิกและแก้ว พอลิเมอร์และสิ่งทอ รวมไปถึงวัสดุประกอบ (composite material) ประเภทต่าง ๆ ซึ่งจะเริ่มจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการขึ้นรูป ตลอดจนคุณสมบัติและการใช้งานของวัสดุที่ถูกผลิตขึ้นมา

จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่น่าเรียนและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งของและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้ผลิตขึ้นมาใช้นั้น ล้วนแต่ทำมาจากวัสดุประเภทต่าง ๆ ดังนั้นการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์จึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่น ๆ ยิ่งมนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้ามากเท่าใด ก็ยิ่งทำให้การคิดค้นวัสดุใหม่ ๆ ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมง่ายต่อการใช้งาน

คุณสมบัติของผู้เรียน

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อทางด้านวัสดุศาสตร์ ควรเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาฟิสิกส์และเคมี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนทางด้านวัสดุศาสตร์ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา

● GPAX 20%
● O-NET 30%
● GAT 10%
● PAT1 (คณิตศาสตร์) 10%
● PAT2 (วิทยาศาสตร์) 30%

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

1. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวัสดุศาสตร์ (ภาควิชาฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

9. คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรียนจบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง?

1. งานในภาคอุตสาหกรรม

● ฝ่ายผลิต (Production) ควบคุม ดูแล ปรับปรุงแก้ไขในกระบวนการผลิตและเครื่องจักร เช่น วิศวกรการผลิต/ควบคุมคุณภาพ ผู้ควบคุมการผลิต เป็นต้น

● ฝ่ายควบคุมการผลิต (QA) หาสาเหตุต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการผลิต โดยระบบควบคุมคุณภาพ และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอ เช่น พนักงานควบคุมและตรวจสอบการผลิต เป็นต้น

● ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ลดต้นทุนการผลิต ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการซื้อ KNOW-HOW เช่น นักเคมีวิเคราะห์ นักเคมี เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา เป็นต้น

2. งานด้านวิจัยและการรับราชการ

● การเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐ ตลอดจนเป็นนักวิชาการ/นักวิจัยให้กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ เช่น ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันวิจัยและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์นาโนและเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพ จากเว็บไซต์ https://campus.campus-star.com/
post : จันทร์  ที่ 11  พฤศจิกายน  2562  เวลา  16:59:25 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบุคคล
 บัตรเครดิต
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB Premium Credit Card
สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
  บ้านคอนโดฟรีดาวน์
ลงโฆษณาฟรี
 ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อทะเบียนรถ ทิสโก้ ออโต้แคช
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้