สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
สินเชื่อ เจมันนี่
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
หน้าหลัก บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อSME เครื่องรูดบัตร ประกันภัยบ้าน ประกันภัยรถยนต์ บทความ ประกันสุขภาพ ติดต่อเรา

5 คณะ วิทยาลัย ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จัก แต่น่าเรียนมาก จบแล้วไม่ตกงานแน่นอน

การศึกษา

แคมปัส-สตาร์ มีข้อมูลดีๆ สำหรับน้องๆที่กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมาฝากกันด้วยจ๊ะ กับ 5 คณะ/วิทยาลัยที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จัก หรือว่ารู้จักแต่ไม่รู้ว่าเรียนเกี่ยวกับอะไร

น่าเรียนมาก 5 คณะ/วิทยาลัย ที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้จัก

ดังนั้นในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมข้อมูลน่ารู้ของทั้ง 5 คณะ/วิทยาลัยที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆมาให้น้องๆได้ศึกษากันก่อนตัดสินใจสมัครเรียนต่อกันค่ะ จะมีคณะ/วิทยาลัยแห่งไหนบ้างนั้น ตามมาดูรายละเอียดกันได้เลย

1. วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา หรือ School of Global Studies (SGS) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี Global Studies and Social Entrepreneurship (GSSE) การบูรณาการการศึกษาวิวัฒนาการของโลก และการประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หรือที่หลายๆคนมักจะเรียกว่า Social Business

วิชาเรียนส่วนใหญ่จะเน้นเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน โดยเป็นหลักสูตรที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และการพัฒนาทักษะที่ช่วยทำให้นักศึกษาทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

เว็บไซต์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ : https://sgs.tu.ac.th/

2. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นการเรียนแบบใช้องค์ความรู้ ที่ได้นำความรู้ศาสตร์ด้านตะวันตกและศาสตร์ด้านตะวันออกมาประยุกต์ร่วมกัน รวมถึงการนำภูมิปัญญาชาวบ้านของไทยมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีจากตำราเรียน และจะได้ลงพื้นที่จริงในรายวิชาต่างๆเพื่อเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงๆว่าเขาทำกันอย่างไร ในรูปแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Block Course) นอกจากจะมีอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาเป็นอาจารย์จาก มศว แล้วนั้น ยังมีนักปราชญ์ชาวบ้าน และนักปราชญ์ชาติพันธุ์ มาร่วมทำการเรียนการสอนให้กับนิสิตชั้นปีต่างๆอีกด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว มีดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

● สาขาการจัดการภูมิสังคม
● สาขาการจัดการภูมิวัฒนธรรม

2. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)

● สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (โครงการความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย กับคณะศึกษาศาสตร์)

ดูรายละเอียดทั้งหมดของหลักสูตร วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว : คลิกที่นี่

เว็บไซต์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ม.ศรีนครินทรวิโรฒ : http://bodhi.swu.ac.th/

3. คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่ครอบคลุมในเนื้อหาวิชาต่างๆเช่น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ฯลฯ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เมื่อน้องๆเรียนจบออกมาแล้วสามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย เช่น เจ้าหน้าที่วิจัย เจ้าหน้าที่ควบคุม และเจ้าหน้าที่ระบบนิเวศ เป็นต้น

เว็บไซต์ คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ : www.envi.ku.ac.th

4. คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ในระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็น 2 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาวนศาสตร์ (วท.บ.) และสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ (วท.บ.) เป็นคณะที่เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ และด้านระบบนิเวศ

เมื่อน้องๆเรียนจบแล้วก็สามารถสมัครเข้าทำงานได้ที่ กรมป่าไม้, กรมการเกษตร, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, บริษัทผลิตภัณฑ์ไม้ และบริษัท/องค์กรอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร หรือด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

เว็บไซต์ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ : www.forest.ku.ac.th

5. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) มีสาขาวิชาที่เปิดสอน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาธุรกิจเกษตร

สำหรับการเรียนการสอนของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มศก. จะเน้นการเรียนรู้ทางด้านสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริง รวมถึงน้องๆยังจะได้ลงฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานในฟาร์มกับเกษตรกรตัวจริง เมื่อน้องๆเรียนจบออกไปแล้วสามารถเข้าทำงานได้อย่างหลากหลาย เช่น สัตวบาลประจำฟาร์ม ผู้ช่วยสัตวแพทย์ นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ นักโภชนศาสตร์สัตว์ และทำงานที่บริษัทปุ๋ยหรือวัสดุบำรุงดิน เป็นต้น

เว็บไซต์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร : www.asat.su.ac.th

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพ จากเว็บไซต์ https://campus.campus-star.com/
post : อังคาร  ที่ 10  ธันวาคม  2562  เวลา  16:50:19 น.  by  www.CreditOnHand.com
 สินเชื่อบุคคล
 บัตรเครดิต
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตธนาคารออมสิน GSB Premium Credit Card
สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม มีรายได้ประจำ 15,000 บาท/เดือน อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป สมัครได้ทั้งเป็นผู้มีรายได้ประจำ/ อาชีพอิสระ/ เจ้าของกิจการ ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน *ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
  บ้านคอนโดฟรีดาวน์
ลงโฆษณาฟรี
 ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อทะเบียนรถ ทิสโก้ ออโต้แคช
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้