สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
หน้าหลัก หน้าแรกดูดวง ดูดวงความรัก ดูดวงตามร่างกาย ทายนิสัย คาถาเสริมดวง ไพ่ยิปซี เสี่ยงเซียมซี แก้กรรม ฤกษ์งามยามดี ทำบุญ เทพเจ้าเสริมดวง ฮวงจุ้ย ทำนายฝัน อัตราค่าโฆษณา ติดต่อเรา
ดูดวงออนไลน์

สุดอลังการ “ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”

ทำบุญ ทำทาน

กระบวนเรือพระราชพิธี จัดขึ้นด้วยความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็น   เรือประกอบ พระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับพระราชพิธีที่
สำคัญยิ่ง ในการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ เรียกว่า "กระบวน-พยุหยาตราทางชลมารค" นับว่าเป็นกระบวนเรือที่แสดงถึงศิลปะ
และวัฒนธรรม อันสูงส่งของชาติไทย สืบมาแต่โบราณกาล กระบวนเรือนี้ ตามหลักฐานที่ ปรากฏมีมาตั้งแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีชื่อเรียกว่า "กระบวนพยุหยาตรา-เพ็ชรพวง"

เรือโบราณที่แกะสลักปิดทองตกแต่งวิจิตรศิลป์อย่างงดงาม เช่น เรือสุพรรณหงส์ เรืออนันตนาคราช และเรืออเนกชาติภุชงค์ เป็นต้น เป็นเรือสำหรับใช้ในการประกอบพระราชพิธีทางชลมารค เรียกว่า "เรือพระราชพิธี" เรือ เหล่านี้แต่เดิมใช้เป็นเรือรบในสมัยโบราณ เรือรบสมัยโบราณของไทยมี 2 ประเภท คือ เรือในลำน้ำประเภทหนึ่ง และเรือรบทางทะเลประเภทหนึ่ง

 ตามพงศาวดารเรือรบใช้ในลำน้ำมีมาก่อน เรือรบทางทะเล มีขึ้นภายหลัง ในสมัยโบราณการสงครามจึงใช้เรือรบประเภทใช้ในลำน้ำ เรือรบที่ใช้ในแม่น้ำเรียกว่า "เรือแซ" ใช้ตีกรรเชียงประมาณลำละ 20 กรรเชียง เป็นเรือซึ่งใช้ทั้งบรรทุกคนและบรรทุกของ เรือแซคนลงประจำลำ ได้น้อยและแล่นช้าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรง จึงทรงคิดแบบเรือรบขึ้นอีก เป็นเรือยาวทำด้วยมาดไม้อย่างเดียวกับเรือแซ แต่เปลี่ยนเป็นใช้พาย ให้ทหารลงประจำลำได้มากถึงลำละ60 - 70 คน พายไปได้รวดเร็ว เรียกว่า "เรือไชย" เรืออีกชนิดหนึ่งทำรูปเรือเช่นเดียวกับเรือไชย แต่ให้หัวเรือกว้าง สำหรับตั้งปืนใหญ่           
เหนือช่องปืนขึ้นไปทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆ มีครุฑและกระบี่เป็นต้น เรียกว่า "เรือศีรษะสัตว์"

เมื่อ พ.ศ. 2500 ทางรัฐบาลได้รื้อฟื้นการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ แล้วได้จัดเป็น กระบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรก เรียกว่า พุทธพยุหยาตรา ทาง ชลมารค เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 ต่อมาในปีพ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ทรงมีพระราชประสงค์ให้รื้อฟื้น การจัดประเพณีเป็น กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนิน ถวายพระกฐิน ที่วัดอรุณราชวราราม ตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีสืบมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีกระบวน พยุหยาตรา ทาง ชลมารคจนถึงปัจจุบันนี้ 6 ครั้งด้วยกัน คือ พ.ศ. 2502 , 2504 , 2505 , 2507 , 2508 และ 2510

การจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค เสด็จถวายพระกฐินตาม พ.ศ. ต่างๆ ที่ได้จัดไปแล้ว ถ้ามีพระราชประสงค์จัดในปีใด ทางสำนักพระราชวัง จะได้ติดต่อประสานงานกับกองทัพเรือ และกรมศิลปากรให้ทราบ ล่วงหน้าก่อน เพื่อจะได้มีเวลาทันเตรียมการดำเนินงาน โดยมีการ ตรวจเรือ พระราชพิธี ีซ่อมแซมเรือ จัดคนประจำเรือ ฝึกฝีพาย ฝึกซ้อมรูปกระบวนเรือ ตลอดจน การตกแต่งเรือให้พร้อมทันตามพระราชประสงค์ เรือพระราชพิธี ีนี้อยู่ในความ ดูแลรักษาของกองทัพเรือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2454 ต่อมากรมศิลปากร ได้ขอรับจาก กองทัพเรือไปดูแล-รักษา ไว้เป็นส่วนมาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 การเก็บรักษา เรือพระราชพิธีทั้งหมด ปัจจุบันนี้ทางราชการได้เก็บไว้ที่โรงเรือในคลองบางกอกน้อย และโรงเรือที่ท่าวาสุกรี


การเสด็จพระราชดำเนินในงานพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินลงประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จากท่าวาสุกรีไปยังวัดอรุณราชวรารามส่วนการเสด็จกลับได้ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นท่าราชวรดิฐ ทุกครั้งที่มีพระราชพิธีกระบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค ก่อนจะถึงเวลาที่กระบวนพยุหยาตราฯ จะเคลื่อนจากท่าวาสุกรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือยนต์ พระที่นั่งมาประทับที่ราชนาวิกสภา โดยกองทัพเรือเป็นผู้จัดสถานที่ถวาย   เพื่อทอดพระเนตรเมื่อเสร็จพระราชพิธีแล้ว ได้เสด็จกลับโดยเรือยนต์
พระที่นั่งลำเดิม

เราเรียกเรือพระที่นั่งกันหลายประเภท เช่นเรียกว่า เรือต้น เรือที่นั่ง เรือพระที่นั่งทรง เรือพระที่นั่งกิ่ง เรือพระที่นั่งศรี เป็นต้น เรือที่กล่าวนี้คือเรือไชยนั่นเอง แต่ประดับประดาหรือสลักหรือเขียนลายเสียอย่างสวยงาม

เรือต้น   คือเรือพระที่นั่งทรงของพระเจ้าแผ่นดิน แต่สมัยหลังความหมายของเรือประเภทนี้ได้เปลี่ยนไป หมายถึงเรือลำที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จลำลอง แปลงพระองค์ไปตรวจทุกข์สุขของราษฎร
เรือพระที่นั่งทรง   คือเรือลำที่พระเจ้าแผ่นดินประทับ
เรือพระที่นั่งรอง   คือเรือพระที่นั่งลำที่สำรองไว้สำหรับเรือพระที่นั่ง ทรงเกิดชำรุด
เรือพระที่นั่งกิ่ง    คือเรือพระที่นั่งขึ้นทำเนียบชั้นสูงสุด โดยมีลวดลายอย่างสวยงามที่หัวเรือ
เรือพระที่นั่งศรี    คือเรือพระที่นั่งซึ่งหัวเรือมีลวดลายสวยงามสำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงใช้เวลาเสด็จลำลอง
เรือพระที่นั่งเอกไชย    คือเรือพระที่นั่งชั้นเกือบเทียบเท่าเรือพระที่นั่งกิ่ง มีลายสลักหรือประดับให้สวยงามอย่างเรือพระที่นั่ง แต่ขั้นทำเนียบเป็นเรือพระที่นั่งเอกไชยตามประวัติได้มีการจัดริ้วกระบวน

พยุหยาตรา ทางชลมารคในสมัยต่างๆ ดังนี้

1. รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2. รัชกาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
3. รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4. รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
5. รัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
6. รัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก student.nu.ac.th

ขอบคุณภาพประกอบจาก thairath.co.th

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน Prima Card
บัตรกดเงินสดธนาคารออมสิน หรือสินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit) เพื่อเป็นวงเงินสำรอง รายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ
วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำเท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำ
บ้านคอนโดฟรีดาวน์
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้