สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตั้งเป็นหน้าแรก
ก้าวสู่ปีที่ 12 กับ CreditOnHand
ให้บริการรับสมัคร สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อ SME
สินเชื่อบ้าน ประกันภัยบ้าน สินเชื่อรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์ วาไรตี้ ข่าวสาร สาระบันเทิง
หน้าหลัก บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล บัตรกดเงินสด บัตรผ่อนสินค้า โอนหนี้ สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อSME เครื่องรูดบัตร ประกันภัยบ้าน ประกันภัยรถยนต์ บทความ ประกันสุขภาพ ติดต่อเรา

โครงการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพิ่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 2 เมษายน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ไมเคิล ฮีธ ได้กล่าวเปิดงาน Renewable Energy Symposium and Electric Vehicle Challenge เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของโครงการ USAID Clean Power Asia ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development: USAID) สนับสนุนในระดับภูมิภาค “ประธานาธิบดีไบเดนกำหนดให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นแกนหลักของนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งโครงการ USAID Clean Power Asia ได้ลงทุนมหาศาลในพลังงานสะอาด และคาดว่าจะช่วยให้ภูมิภาคลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 30 ล้านตันภายใน 15 ปีข้างหน้านี้”ตั้งแต่ปี 2559 โครงการ USAID Clean Power Asia ได้ทำงานร่วมกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ และภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เข้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และเพื่อต่อยอดความพยายามและความสำเร็จดังกล่าว USAID และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวโครงการใหม่ด้านพลังงาน ภายใต้ชื่อ Southeast Asia Smart Power Program ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ทันสมัย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีด้านพลังงานที่ลํ้าสมัย รวมถึงการซื้อขายพลังงานในภูมิภาค อีกทั้งยังจะช่วยปรับปรุงคุณภาพอากาศ และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ“ขณะที่เราเฉลิมฉลองความสำเร็จของ USAID ในด้านพลังงานที่ประเทศไทยและในภูมิภาค เรายังมองถึงอนาคตและความร่วมมือที่จะสานต่อการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคนี้ต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในอนาคตและเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานระดับภูมิภาค” อุปทูตฮีธกล่าวเดน่า เคนนีย์ หัวหน้าโครงการ USAID Clean Power Asia กล่าวว่า “โครงการ USAID Clean Power Asia ได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเอาชนะข้อจำกัดด้านนโยบายและด้านเทคนิคในการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2583 แม้กระทั่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก โครงการของเราก็ได้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมทั้ง 4 ด้านในการปรับปรุงการวางแผนการผลิตไฟฟ้า การสนับสนุนการกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค”

เดน่า เคนนีย์ หัวหน้าโครงการ USAID Clean Power Asia กล่าวว่า “โครงการ USAID Clean Power Asia ได้ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อแบ่งปันบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเอาชนะข้อจำกัดด้านนโยบายและด้านเทคนิคในการนำเทคโนโลยีพลังงานสะอาดมาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2583 แม้กระทั่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลก
โครงการของเราก็ได้บรรลุเป้าหมายกิจกรรมทั้ง 4 ด้านในการปรับปรุงการวางแผนการผลิตไฟฟ้า การสนับสนุนการกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค”ความสำเร็จของโครงการ USAID Clean Power Asia มูลค่า 16.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างปี 2559-2564 มีดังนี้คือ
•จัดทำและเผยแพร่แบบจำลองทางการเงินสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โครงการพลังงานลม และโครงการพลังงานชีวมวล ซึ่งมีการดาวน์โหลดมากกว่า 3,000 ครั้ง เพื่อช่วยให้ผู้พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนสามารถระบุปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำกำไรและการเป็นที่ยอมรับของแหล่งเงินทุนในการดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน
•ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของไทย ในการพัฒนาระเบียบและมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อรับรองความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ อันเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การใช้งานแบตเตอรี่ ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ช่วยลดมลพิษจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutral country)
•ทำงานร่วมกับรัฐบาลของสปป. ลาว เพื่อสนับสนุนการประมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งแรกของประเทศลาว ตั้งแต่การออกแบบการประมูล ไปจนถึงการจัดทำและส่งชุดเอกสารประกาศการประมูล ซึ่งการประมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดการปล่อยมลพิษเท่านั้น แต่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการจัดหาพลังงานที่ยุติธรรมและโปร่งใส อีกทั้งส่งเสริม สปป. ลาว ให้มีความมั่นคงด้านพลังงานและลดการพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเกี่ยวกับโครงการ USAID Clean Power Asiaในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา โครงการ USAID Clean Power Asia ทำงานร่วมกับประเทศในลุ่มนํ้าโขงตอนล่างและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการวางแผนด้านพลังงานหมุนเวียน การส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพ (Smart incentives) การสนับสนุนการกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน ทั้งนี้ โครงการ USAID Clean Power Asia ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรพันธมิตร และองค์กรระดับนานาชาติที่หลากหลาย โดยได้แบ่งปันบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคการผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและคาร์บอนตํ่า

Brand Now
คำค้น :
เรื่องที่เกี่ยวข้องในหมวด
 สินเชื่อบ้าน
 ประกันภัยรถยนต์
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money JMT Loan
สมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ สินเชื่อ เจมันนี่ J Money สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เจมันนี่ J Money รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป อายุ 20-55 ปี ไม่เปิดรับพนักงานรายวัน ,เจ้าของกิจการสมัครได้
สินเชื่อบุคคล J Money อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ 28% ต่อปี สามารถจ่ายขั้นต่ำเพียง 2.5%หรือไม่ต่ำกว่า 200 บาทของยอดที่ใช้วงเงินเป็นสินเชื่อหมุนเวียน
บัตรเครดิตกรุงไทย เคทีซี KTC CreditCard
สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย เคทีซี วีซ่า KTC Credit Card เพียงมีรายได้รวม 15,000 บาทขึ้นไป วงเงินใช้จ่ายสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน ฟรี..ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปีตลอดชีพโดยไม่มีเงื่อนไข
บริการชำระค่าสาธณูปโภค/บริการรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ที่การไฟฟ้านครหลวง,ส่วนภูมิภาค,ทีโอที ทุก 1,000 คะแนนใช้แทนเงินสด100 บาท
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
โดย :
รหัสคำถาม :
ตอบคำถาม :
ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ CreditOnHand.com โพสต์ข้อความที่สร้างสรรค์ไม่ใช้คำหยาบ ในกระทู้นี้ค่ะ
ทางเว็บไซต์ไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
บ้านมือสองเงินเหลือ
ลงโฆษณาฟรี
 ลงโฆษณา Text Link
สินค้าแลกแบนเนอร์
สินเชื่อทะเบียนรถ ทิสโก้ ออโต้แคช
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้
เดือนละ 1,000 บาท 5 เว็บไซต์ และ 10 หัวข้อวาไรตี้