Update 27-12-19 เวลา 13:28 น. (ครั้งที่ 3) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 21,450.00 21,550.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 21,057.24 22,050.00 ทองรูปพรรณ 99.99% 21,815.24 n/a ทองรูปพรรณ 90% 18,951.52 n/a ทองรูปพรรณ 80% 16,845.79 n/a ทองรูปพรรณ 50% 9,475.00 n/a ทองรูปพรรณ 40% 7,367.76 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 26-12-19 เวลา 11:17:51 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 33.66 แก๊สโซฮอล์ 91 25.98 แก๊สโซฮอล์ 95 26.25 แก๊สโซฮอล์ E20 23.24 แก๊สโซฮอล์ E85 18.89 ดีเซล 26.49 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 30.34 แก๊ส NGV 15.62 ข้อมูล www.pttor.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้