Update 25-09-18 เวลา 09:36 น. (ครั้งที่ 1) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 18,400.00 18,500.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 18,070.72 19,000.00 ทองรูปพรรณ 99.99% 18,722.60 n/a ทองรูปพรรณ 90% 16,263.65 n/a ทองรูปพรรณ 80% 14,456.58 n/a ทองรูปพรรณ 50% 8,125.76 n/a ทองรูปพรรณ 40% 6,321.72 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 25-09-18 เวลา 10:55:03 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 37.76 แก๊สโซฮอล์ 91 30.38 แก๊สโซฮอล์ 95 30.65 แก๊สโซฮอล์ E20 27.64 แก๊สโซฮอล์ E85 21.64 ดีเซล 29.59 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 32.59 แก๊ส NGV 15.13 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้