Update 18-11-19 เวลา 09:30 น. (ครั้งที่ 1) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 20,900.00 21,000.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 20,526.64 21,500.00 ทองรูปพรรณ 99.99% 21,269.48 n/a ทองรูปพรรณ 90% 18,473.98 n/a ทองรูปพรรณ 80% 16,421.31 n/a ทองรูปพรรณ 50% 9,232.44 n/a ทองรูปพรรณ 40% 7,185.84 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 16-11-19 เวลา 13:26:29 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 34.96 แก๊สโซฮอล์ 91 27.28 แก๊สโซฮอล์ 95 27.55 แก๊สโซฮอล์ E20 24.54 แก๊สโซฮอล์ E85 20.09 ดีเซล 25.59 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 29.44 แก๊ส NGV 15.61 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้