Update 15-07-19 เวลา 09:29 น. (ครั้งที่ 1) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 20,550.00 20,650.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 20,177.96 21,150.00 ทองรูปพรรณ 99.99% 20,905.64 n/a ทองรูปพรรณ 90% 18,160.16 n/a ทองรูปพรรณ 80% 16,142.37 n/a ทองรูปพรรณ 50% 9,080.84 n/a ทองรูปพรรณ 40% 7,064.56 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 13-07-19 เวลา 13:51:58 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 35.76 แก๊สโซฮอล์ 91 28.08 แก๊สโซฮอล์ 95 28.35 แก๊สโซฮอล์ E20 25.34 แก๊สโซฮอล์ E85 20.39 ดีเซล 27.09 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 30.69 แก๊ส NGV 15.88 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้