Update 17-09-19 เวลา 14:46 น. (ครั้งที่ 3) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 21,600.00 21,700.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 21,208.84 22,200.00 ทองรูปพรรณ 99.99% 21,982.00 n/a ทองรูปพรรณ 90% 19,087.96 n/a ทองรูปพรรณ 80% 16,967.07 n/a ทองรูปพรรณ 50% 9,550.80 n/a ทองรูปพรรณ 40% 7,428.40 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 16-09-19 เวลา 14:00:55 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 35.06 แก๊สโซฮอล์ 91 27.38 แก๊สโซฮอล์ 95 27.65 แก๊สโซฮอล์ E20 24.64 แก๊สโซฮอล์ E85 20.04 ดีเซล 26.09 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 29.94 แก๊ส NGV 15.49 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้