Update 24-05-19 เวลา 09:33 น. (ครั้งที่ 1) ชนิดทองรับซื้อ บาทละขาย บาทละ ทองคำแท่ง 96.5% 19,300.00 19,400.00 ทองรูปพรรณ 96.5% 18,950.00 19,900.00 ทองรูปพรรณ 99.99% 19,632.20 n/a ทองรูปพรรณ 90% 17,055.00 n/a ทองรูปพรรณ 80% 15,160.00 n/a ทองรูปพรรณ 50% 8,535.08 n/a ทองรูปพรรณ 40% 6,640.08 n/a ข้อมูล GOLD PRICE BY GTA arrow07-3 ราคาทองคำวันนี้
Update 18-05-19 เวลา 17:10:11 น. ประเภทบาท/ลิตร เบนซิน 95 36.96 แก๊สโซฮอล์ 91 29.28 แก๊สโซฮอล์ 95 29.55 แก๊สโซฮอล์ E20 26.54 แก๊สโซฮอล์ E85 20.99 ดีเซล 28.19 ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม 31.79 แก๊ส NGV 15.94 ข้อมูล www.pttplc.com arrow07-3 ราคาน้ำมันวันนี้